Ny studie visar på positiv inverkan när långtidsarbetslösa anställts för att utföra enklare arbetsuppgifter inom kommunal verksamhet.

Kan stressen i arbetslivet dämpas och arbetslösheten minskas om vi delar på jobben?

Genom att anställa långtidsarbetslösa för att utföra enklare arbetsuppgifter inom kommunal verksamhet ville man i Västra Götaland stödja och avlasta den kvalificerade personalen och samtidigt vidga arbetsmarknaden för att fler skall få ett arbete. I den nya boken ”Dela på jobben – en studie av ”kompletterande arbetsliv” som arbetsmarknadsmodell”, redogör Daniel Castillo, fil. dr i sociologi vid Södertörns högskola för sin studie av projektet.

Resultatet av studien visar att projektet med att anställa långtidsarbetslösa för att utföra enklare arbetsuppgifter varit lyckat. Den tillförda arbetskraften var ett välkommet stöd på arbetsplatserna, en majoritet av de projektanställda har uttalat ett intresse av att fortsätta inom respektive verksamhet och flera har även för avsikt att söka sig till lämpliga utbildningar

-Vid intervjuer av samtliga inblandade så framkom det att både projektanställda och verksamhetscheferna var nöjda med projektet. De projektanställda har fått inblick i arbetslivet och mer arbetsrelaterade erfarenheter, samtidigt som de ordinarie anställda har kunnat få en välbehövd avlastning i det dagliga arbetet, säger Daniel Castillo.Mer information om studien
Läs mer om studien ”Dela på jobben – en studie av ”kompletterande arbetsliv” som arbetsmarknadsmodell.” http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A852435&dswid=2828Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453