Lämna din gamla konservburk till materialåtervinning. Då sparar vi lika mycket energi som behövs för att värma din ugn till 200 grader i en hel timme.

I soppåsen gör konservburken däremot ingen nytta. Till skillnad från de brännbara soporna kan den inte omvandlas till värme och el.

Så se till att sortera rätt – det tjänar vi alla på i längden.

Läs mer om materialåtervinning på www.facebook.com/sveriges.storsta.miljororelse

Se våra filmer på Youtube

Fakta:
Genom att materialåtervinna våra sopor, sparar vi både energi, koldioxid och jungfrulig råvara. Det kräver mycket mer energi att utvinna ny metall till en konservburk än att använda återvunnet material. Men då gäller det att soporna är rätt sorterade redan från början.

För mer information kontakta informationschef Anna-Carin Gripwall, tel 040-35 66 08, acg@avfallsverige.se

Not: Besparingen av koldioxid och energi avser jämförelse med användning av materialåtervunnen råvara istället för jungfrulig.
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20