Den Goda Fisken

Temat för årets seminarium på Ekomatsligans premiering är hållbart fiske. Att fisk är nyttigt är ingen nyhet, men vilken fisk är bäst att äta ur miljösynpunkt eller hälsomässigt sett? Inom offentlig verksamhet har efterfrågan på MSC-märkt fisk ökat markant under de senaste åren och många frågor uppstår. Varför är det bra med MSC- och KRAV-märkt fisk? Vad är egentligen skillnaden på KRAV-märkt fisk, MSC-märkt och annan fisk?

För att få svar på alla frågor om märkningar, fisklistor, miljö- och hälsoaspekter har vi bjudit in ett antal centrala aktörer med stor kännedom om hållbart fiske för att reda ut begreppen och förklara varför det är viktigt med ett hållbart fiske. Dessutom kommer Livsmedelsverket att belysa olika hälsoaspekter avseende konsumtion av fisk. Bland föreläsarna finns bland annat: Inger Näslund, WWF, Minna Epps, MSC, Johan Cejie, KRAV, Ulrica Wahlund, Domstein, Björn Winell, Martin & Servera, Line Kjelstrup, Norsk Sjömat samt Per-Ola Darnerud från Livsmedelsverket m.fl.

Ekomatsligan 2013
Den ekologiska försäljningen ökade med 3 procent i Sverige under 2012 enligt Ekoweb. Den totala omsättningen av ekologiska livsmedel var 9,5 miljarder kronor, 3,5 % av totala livsmedels-försäljningen. Värdemässigt har marknaden inte vuxit i den omfattning som var förväntad, framför allt inte i livsmedelsbutikerna. Försäljningen inom offentlig sektor har dock fortsatt öka med raketfart, 18% mellan 2011 och 2012.

Ekomatsligan är kommuner, landsting och regioner i Sverige som redovisat minst 25 % andel inköpta ekologiska producerade livsmedel. Den 12 november på seminariet Den Goda Fisken premieras Ekomatsligans 35 vinnare av Isabella Lövin, EU-parlamentariker och författare till boken ¨Tyst hav¨ på Bryggarsalen i Stockholm.

"Den Goda Fisken" äger rum den 12 november på Bryggarsalen i Stockholm
För mer information: info@ekomatcentrum.seEkoMatCentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. EkoMatCentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga miljökrav vid köp och handel med livsmedel.


Kontakt


Eva Fröman

Verksamhetsledare

eva@ekomatcentrum.se

070-779 59 90

Mimi Dekker

Presskontakt

mimi@ekomatcentrum.se

076-277 00 30