Att fisk är nyttigt vet väl alla, men vilken fisk som är bäst att äta ur miljö- och hälsosynpunkt är inte lika självklart? För att få svar på alla frågor som finns rörande fisk och hälsa har Ekomatcentrum bjudit in ett antal engagerade personer med stor kännedom om hållbart fiske för att reda ut begreppen och förklara varför det är viktigt med ett hållbart fiske.

Inom offentlig verksamhet har kunskapen om och efterfrågan på MSC-märkt fisk ökat markant under de senaste åren. Kommuner och landsting upprättar gröna fisklistor eller följer WWFs rekommendationer. Detta har varit till stor fördel för försäljningen av miljöcertifierad fisk i Sverige. Dock finns anledning att diskutera miljömärkningarnas betydelse, skillnader och verkningsgrader.

Är MSC-märkt likställt med KRAV-märkt. Hur kan vildfångad fisk kallas ekologisk? Kan man kalla ASC-certifierad fisk för ekologisk? Borde inte all fisk som säljs i Sverige vara miljömärkt!

All fisk är inte nyttig

Fet fisk från Östersjön innehåller höga halter av dioxiner och PCB – hur farliga är dessa ämnen och hur ätbar är fisken? – ska den över huvud taget säljas och serveras till barn?

I Norge har norska livsmedelsverket rekommenderat begränsad konsumtion av odlad norsk fisk pga. av höga halter av bromerade flamskyddsmedel – varför har inte Livsmedelsverket i Sverige gjort samma sak?

Hur ska vi förhålla oss till polyfosfater - hur vanligt förekommande är det med polyfosfater i fryst fisk och är det farligt ur hälsosynpunkt?

Ekomatsligan

På seminariet DEN GODA FISKEN kommer Sveriges 35 bästa kommuner & landsting på ekologisk mat att diplomeras av Isabella Lövin. De har nått det nationella målet 25 procent ekologiskt och flera av dem med en rejäl råge.

Seminariet DEN GODA FISKEN äger rum på Bryggarsalen i Stockholm, Norrtullsgatan 12N,

kl. 10.00-16.30.
EkoMatCentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. EkoMatCentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga miljökrav vid köp och handel med livsmedel.


Kontakt


Eva Fröman

Verksamhetsledare

eva@ekomatcentrum.se

070-779 59 90

Mimi Dekker

Presskontakt

mimi@ekomatcentrum.se

076-277 00 30