Avfall Sverige, Gasföreningen, Svensk Fjärrvärme och Svenskt Vatten bjuder in till seminarium på temat "Den hållbara staden byggs underifrån".

Hälften av jordens befolkning bor i städer. Städernas utveckling är det största klimathotet, men kan också vara lösningen. Den täta bebyggelsen ger förutsättningar att bygga smarta systemlösningar. Samverkan för att producera och använda energin effektivt är grunden för att bygga hållbara städer i Sverige och i världen. Detta kräver politiskt mod, investeringar och långsiktig planering. Finns det?

Efter seminariet bjuder organisationerna också in till mingel på samma tema. Vd:n för varje organisation diskuterar då möjligheterna att bygga hållbara städer. Lars Törnman som är kommunalråd i Kiruna medverkar också.  För honom är frågan aktuell eftersom Kiruna stad ska flyttas.

Seminarium: Måndagen den 29 juni, kl 10-12, Sal E31, Högskolan, Visby

Medverkande:  

Peter Örn, ordförande Delegationen Hållbara Städer

Acko Ankarberg, kommunalråd (kd), Jönköpings kommun

Anneli Hulthén, kommunalråd (s), Göteborgs stad

Lars Lindblad, gruppledare (m), riksdagsledamot

Moderator:          

Stig-Björn Ljunggren, fri debattör, Folkhemsstudier

Mingel: Måndagen den 29 juni, kl 15-17, Joda bar och kök "Trädgården"

Medverkande:   

Lena Sommestad, VD Svensk Fjärrvärme

Anders Mathiasson, VD Gasföreningen

Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige

Lena Söderberg, VD Svenskt Vatten

Lars Törnman, kommunalråd i Kiruna, Kirunapartiet

Moderator:          

Stig-Björn Ljunggren, fri debattör, Folkhemsstudier

Ytterligare upplysningar:

Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige: 070-662 61 28

Annika Johannesson, kommunikationschef Svensk Fjärrvärme: 0734-25 25 64

Daniel Långström, public affairs, Gasföreningen: 0735-01 69 95

Monica Lövström, rådgivare för samhällskontakter, Avfall Sverige: 0705-35 66 42

Fredrik Vinthagen, kommunikationschef Svenskt Vatten: 0734-23 13 96

Avfall Sverige, Gasföreningen, Svensk Fjärrvärme och Svenskt Vatten representerar infrastruktur som är grundläggande för invånarnas dagliga liv, nämligen vatten-, värme- och energiförsörjning samt avfallshantering. Satsningar på infrastruktur för samverkan mellan våra näringar bygger den hållbara staden underifrån.

www.avfallsverige.se   www.gasforeningen.se   www.svenskfjarrvarme.se   www.svensktvatten.se

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20