RJ:s nya årsbok är uppdelad i sex häften som fördjupar sig i välfärden, medierna, partierna, språket och droger.

Sverige har under de senaste årtiondena förändrats radikalt på ett antal sätt. I Det nya Sverige tar sex forskare ett stadigt grepp om utveckling genom att på djupet studera välfärden, medierna, partierna, språket och droger.

Sverige har under de senaste årtiondena förändrats radikalt på ett antal sätt. I Det nya Sverige tar sex forskare ett stadigt grepp om utveckling genom att på djupet studera välfärden, medierna, partierna, språket och droger.

Det nya Sverige är Riksbankens Jubileumsfonds årsbok där forskare inom humaniora och samhällsvetenskap genom fördjupningar i fem teman diskuterar dagens Sverige som på många sätt är förändrat. Det handlar om vår språkliga mångfald som är många gånger större än bara för några årtionden sedan och om vår politiska kultur som möjligen ändrats i grunden just 100 år efter att allmänrösträtt infördes. Det handlar också om vår syn på yttrandefrihet som hotas av kommersiella intressen, om fattigdomen och om vårt paradoxala förhållande till alkohol och droger, där svensk politik ter sig alltmer egen.

Årsboken, i form av en box, är uppdelad i sex skilda häften som går att ladda ner från Riksbankens Jubileumsfond webbplats rj.se. Flera av författarna kommer också att presentera delar av boxen under Bok- och biblioteksmässan i september.

Ladda ner häftena Det nya Sverige

Det nya Sverige – på Bok- och biblioteksmässan och Forskartorget (länk)

Häften i Riksbankens Jubileumsfonds årsbox:

Välfärden – den nya fattigdomen
Carina Mood & Jan O. Jonsson

Språken – den nya mångfalden
Mikael Parkvall

Drogerna – den nya berusningspolitiken
Johan Edman

Partierna – det nya landskapet
Henrik Oscarsson

Medierna – den nya gränslösheten
Eva-Maria Svensson

Det nya Sverige
Jenny Björkman & Patrik Hadenius

För mer information om Det nya Sverige kontakta Jenny Björkman, jenny.bjorkman@rj.seStiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435