Västra Götalandsregionen reagerar starkt på att de regionala nyttorna i stråket Göteborg-Borås till stor del har strukits i Trafikverkets förslag om att bygga nya stambanor. Bland annat föreslås ett externt stationsläge utanför Borås och uteblivna stationer i Mölndal och Landvetter flygplats.

Västra Götalandsregionen och kommunerna i järnvägsstråket Göteborg-Borås har inbjudits att lämna synpunkter på Trafikverkets förslag om hur nya stambanor som förbinder Göteborg-Stockholm och Stockholm-Malmö ska kunna byggas för 205 miljarder. VGR reagerar starkt på att de regionala nyttorna i stråket Göteborg-Borås till stor del har strukits i samtliga fyra förslag som Trafikverket lägger fram. Bland annat föreslås ett externt stationsläge utanför Borås och uteblivna stationer i Mölndal och Landvetter flygplats. VGR är kritiska till förslaget:
 

- Vi kan egentligen inte kommentera de enskilda förslagen. Trafikverket har inte redovisat vilka regionala nyttor som uppkommer eller uteblir i relation till investeringen. Det finns inte heller någon konsekvensanalys av de prioriteringar som föreslås. Vi kan däremot konstatera att inget av förslagen rymmer de regionala nyttor som Västsverige behöver, säger Johnny Magnusson (M), ordförande i regionstyrelsen.

I stråket Göteborg-Borås finns sedan Sverigeförhandlingen ett nära samarbete med de berörda kommunerna och en samsyn om utvecklingen i samband med att ny stambana byggs. VGR och kommunerna ser goda möjligheter att lösa dagens trängsel, knyta ihop arbetsmarknader och bygga nya bostäder i en starkt växande region när ny stambana Göteborg-Borås byggs. I de presenterade alternativen med externa eller färre stationer tappar man de regionala resorna och fokus blir istället på resandet mellan Sveriges storstäder.

- För Västsveriges del är det nödvändigt att Göteborg-Borås byggs ut med ny järnväg. Att bygga nya stambanor utan att satsa på de regionala nyttorna är inte effektivt, säger Helén Eliasson.

Kontakt:
Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande, 073-098 48 00
Helen Eliasson (S), regionstyrelsens vice ordförande, 076-141 02 69
Max Falk, infrastruktursamordnare, 070-470 05 88

 

Om regionstyrelsen

Regionstyrelsen består av 15 heltidsarvoderade ledamöter och är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska vara väl informerad om och ha ansvaret för hela regionens utveckling och följa de frågor som kan ha inverkan på dess utveckling. Regionstyrelsen ska företräda regionen utåt och ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. Regionstyrelsen ansvarar även för beredningen av ärenden till regionfullmäktige.

Regionstyrelsens handlingar
Regionstyrelsen ledamöter
Partierna i Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur.VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen.VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.seVästra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se