KSRR:s chaufförer Jan-Åke Aronsson och Magnus Järpstigen delar ut både gröna och röda påsar. Fotograf/Källa: KSRR

För KSRR:s verksamhet är det oerhört betydelsfullt att allt hushållsavfall sorteras och förpackas rätt. Vi tillhandahåller gröna påsar för matavfall och vi har röda påsar till restavfall för den som inte vill köpa påsar i butik. Vi vill att det ska vara svårt att göra fel. Från och med 1 juni börjar vi därför distribuera även den röda påsen, på precis samma sätt som den gröna.

Allt avfall som slängs i det vanliga avfallskärlet, både matavfall och restavfall, måste vara förpackat i påse och stängas med dubbelknut. Det är viktigt inte minst för att våra chaufförer, som hämtar avfallet, ska ha en så bra arbetsmiljö som möjligt.

Löst avfall ställer dessutom till problem i den optiska sorteringsanläggningen och orsakar onödiga och kostsamma driftsstopp.

- När kärlen vänds upp och ner för att tömma avfallet i bilen blir det både stökigt och smutsigt om avfallet ligger löst i kärlet. Det betyder jättemycket för vår arbetssituation att avfallet är ordentligt förpackat i påse, säger chauffören Jan-Åke Aronsson.

Gröna påsar för matavfall och röda påsar för restavfall finns att hämta på KSRR:s återvinningscentraler. För att få nya påsar kan boende i villa med eget kärl, knyta en röd eller grön påse runt handtaget.

Chauffören lämnar en ny rulle vid nästa hämtning enligt följande:

 • Grön påse för grön rulle
 • Röd påse för röd rulle
 • Valfri påse för grön rulle

Det är dock inte tvunget att använda röda påsar till sitt restavfall. Det går precis lika bra att använda vilken påse som helst. (Förutom den gröna matavfallspåsen – den ska bara användas till matavfall!)

- I restavfallspåsen, röd eller inte, ska man slänga sitt restavfall. Det vill säga sådant som är kvar när man sorterat ut sitt matavfall, lagt sina förpackningar till återvinning och lämnat grovavfall på återvinningscentralen.

Till boende i flerbostadshus tillhandahålls påsarna av respektive fastighetsägare.

Fastighetsägare till flerbostadshus beställer påsar via avsett beställningsformulär på www.ksrr.se

Påsarna kostar inget extra, utan ingår i den grundtaxa som alla fastighetsägare i KSRR:s fem medlemskommuner betalar.


FAKTA - KSRR:s påsar

 • Både de gröna och röda påsarna består till 70 procent av återvunnen plast.
 • Den röda påsen är något tunnare, har inga handtag och är anpassad för att endast användas som avfallspåse.
 • Den optiska sorteringsmaskinen söker endast efter den gröna kulören på matavfallspåsarna. Därför ska gröna påsarna bara användas till matavfall.
 • Av matavfallet tillverkas slurry; ett substrat som rötas för att framställa biogas.
 • Rötresten är näringsrik och sprids ut som biogödsel på åkrarna. 

Exempel på restavfall

 • Tops
 • Kuvert med och utan fönster
 • Bomullstussar
 • Presentsnören
 • Tamponger och bindor
 • Blöjor
 • Våtservetter, näsdukar och tvättlappar
 • Bordsservetter
 • Disk- och tandborstar
 • Dammsugarpåsar
 • Pennor
 • Tobak
 • Kattsand
 • Snittblommor

Exempel på matavfall

- Skal från ägg, frukt och grönsaker
- Ben och rens från kött och fisk
- Kaffesump (även kaffefilter)
- Te (även tepåsar)
- Matfett (större mängd olja lämnas i flaska/dunk
på någon av våra ÅVC:er på avdelningen för farligt avfall)

 

 

 

 

 


Ämnen

Miljö

Platser

Kalmar

Kretslopp Sydost är ett kommunalförbund som ansvarar för att omhänderta hushållens avfall, informera om källsortering och verka för minskat avfall inom våra medlemskommuner Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge. Inom förbundet bor det ca 185 000 invånare. Vid vår avfallsanläggning på Moskogen hanterar och behandlar vi alla typer av avfall. Hos Kretslopp Sydost arbetar ca 90 medarbetare och vårt uppdrag utförs i såväl egen regi som av upphandlade entreprenörer. Verksamheten är helt taxefinansierad och Kretslopp Sydost omsätter ca 205 Mkr årligen.


Kontakt


Madeleine Åkesson

Kommunikationsansvarig

madeleine.akesson@kretsloppsydost.se

072-466 57 31

Maria Schade

Förbundsdirektör

maria.schade@kretsloppsydost.se

076-787 28 77