Den 13 december klockan 13-16 arrangerar Samtidshistoriska Institutet vid Södertörns högskola ett vittnesseminarium om de svenska kontakterna med den polska oppositionsrörelsen under 1980-talet. Centrala aktörer från tiden berättar i dialog med forskare. Lokal Svarta lådan, Södertörns högskola, Flemingsberg. 

Seminariet tar upp de svenska kontakterna med den polska oppositionsrörelsen, med utgångspunkt i de omfattande strejkerna sommaren 1980 i Gdanskområdet. Vilka bedömningar av händelseutvecklingen gjorde olika svenska aktörer som liberaler inom Östeuropakommittén och arbetarrörelsens olika grenar? Vilka kontakter knöts och vilka hjälpinsatser organiserades?

Tre faser i utvecklingen behandlas

  • Solidaritets uppkomst och den polska krisen 1980-1981
  • Militärstyre och underjordisk aktivitet 13 december 1981 - 1986
  • Vägen till demokrati 1986-1989

När? Måndagen den 13 december klockan 13.00 – 16.00

Var? Lokal Svarta lådan, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Ingen föranmälan

Arrangör: Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola

Medverkande

Sten Johansson 
1980-81 professor vid SOFI/SU. Hade sedan 1970-talet kontakt med den polska demokratiska oppositionen/KOR, skrev mycket om detta i Sverige (tidskriften Tiden, böcker mm). Senare GD vid SCB, FIEF, idag pensionär men fortsatt verksam på SOFI. 

Jakub Swiecicki
Lämnade Polen i början av 1970-talet, aktiv sedan inom Östeuropakommittén, samarbetade med KOR och agerade för Solidaritet. Idag Senior analyst vid Utrikespolitiska institutet.

Sven Hirdman
Under åren 1980-1981 statssekreterare i Försvarsdepartementet.
Senare bl. a. ambassadör i Moskva, nu pensionär.

Bengt Säve-Söderbergh
Var under slutet av 1970- och första hälften av 1980-talet chef för AIC, Arbetarrörelsens internationella Centrum, som förmedlade pengar till Polen, höll kontakten och ansvarade efter 13/12 1981 för arbetarrörelsens Polenhjälp. Senare statsekreterare på UD och ambassadör. Idag pensionär.

Håkan Holmberg
Var aktiv i Östeuropakommittén, 1980-81, doktorand (historia),  politiskt aktiv (fp), sedan riksdagsman. Idag chefredaktör Uppsala Nya Tidning, UNT.

Vad är ett vittnesseminarium?
Grundtanken med vittnesseminarier är att föra samman centrala aktörer från en viss tid och att låta dem minnas och berätta det som de själva var en del av i dialog med forskare. Syftet med seminarierna är att visa på nya fält och frågor, samt att skapa källor.

Kontakt
Torbjörn Nilsson, professor i historia, samtidshistoriska institutet: torbjorn.nilsson@sh.se

Eleonor Björkman, informatör Södertörns högskola: 08-608 50 62 eller 070-286 13 32Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876