Replik/debattartikel i Altinget 19 september 2019

Vi måste förebygga avfall för att möta kommande resursbrister och klimateffekter. Men kommunerna sitter inte med armarna i kors. De gör redan ett viktigt arbete för att minska och förebygga avfall, skriver Avfall Sveriges i Altinget som en replik på debattartikeln "Offentlig upphandling måste klimatanpassas" som publicerades den 13 september i Altinget. 

Läs hela Avfall Sveriges debattartikel här.


Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20