Karl Magnus Johansson, professor i statsvetenskap vid Södertörns högskola, har forskat om EU i 20 år. Bland annat har han studerat de politiska grupperingarna i EU. Karl Magnus Johansson menar att det politiska priset av att stå utanför eurozonen riskerar att bli allt högre, när den utvecklar sig till den politiska maktens centrum i EU.

Just nu sätts det europeiska samarbetet på hårda prov. Sverige har valt gå med i den europeiska gemenskapen men att stå utanför eurosamarbetet. Karl Magnus Johansson, professor i statsvetenskap vid Södertörns högskola, har ägnat nästan 20 års forskning åt det politiska spelet inom EU. Hans åsikt är att Sverige får betala ett högt, politiskt pris genom att stå utanför eurosamarbetet.

Karl Magnus Johansson menar att Sverige inte hade rätt att säga nej till euron, rent juridiskt. När vi gick med i EU-samarbetet 1995, förband vi oss att ansluta oss fullt ut, i motsats till Storbritannien och Danmark. Hans åsikt är att händelserna i Europa just nu påverkar Sverige utan att vi fullt ut kan vara med och påverka.

- Det politiska priset av att stå utanför eurozonen riskerar att bli allt högre, när den utvecklar sig till den politiska maktens centrum i EU.

Han berättar att man annars haft svårt att slå fast om det finns ett "utanförskapets politiska pris", eftersom det är svårt att mäta. Karl Magnus Johansson anser att den statsvetenskapliga forskningen har ett dilemma, eftersom det kan vara svårt att belägga faktiskt inflytande.

Viktigare roll för EU:s politiska grupperingar
Den röda tråden i Karl Magnus Johanssons forskning har annars varit politiska partiers transnationella samarbete. Samtidigt som politikerna från EU:s medlemsländer företräder sitt parti och sina nationella intressen, så tillhör de även en politisk gruppering inom EU. Dessa grupper har blivit starkare och blir enligt honom viktiga även i den nationella politiken.

Enligt Karl Magnus Johansson är tre politiska grupperingar starkast inom EU. De svenska moderaterna och kristdemokraterna ingår båda i European People´s Party, socialdemokraterna ingår i Party of European Socialists och folkpartiet och centern i European Liberal Democrat and Reform Party.

Hans forskning har bland annat handlat om betydelsen av dessa samarbeten. Vad betyder det för den moderata politiken att Fredrik Reinfeldt träffar sin "europeiska familj" i European People´s Party innan EU-toppmötena? Hur märks samarbetena i den svenska politiken? Och vad blir det egentliga utfallet av EU:s politik i medlemsländerna?

Forskningen Karl Magnus Johansson bedriver just nu, behandlar hur partiformationerna inom EU har påverkat partierna inom Östeuropa, särskilt Baltikum, sedan länderna där ingick i samarbetet. Han tycker sig se tendenser, men de är svåra att påvisa.

20 års forskning om EU
Karl Magnus Johansson har följt och studerat EU sedan 1992, först som doktorand i Lund, därefter via ett stipendium på London School of Economics and Political Science. Tillbaka i Sverige blev han mer eller mindre ombedd att forska om EU.

- I Sverige fanns det knappt kurser om EU då, än mindre kurslitteratur.

Som forskare har Karl Magnus Johansson fått tillfälle att vara med vid många spännande möten och själv intervjuat flera av makthavarna inom EU.

- Forskningsmässigt har det varit en spännande tid, avslutar han.

Kontaktperson
Karl Magnus Johansson, professor i statsvetenskap: karl.magnus.johansson@sh.se eller 08-608 42 82
Eleonor Björkman, informatör Södertörns högskola: 08-608 50 62 eller 070-286 13 32Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876