Media kommer att beredas särskilt avgränsade platser, fototillfällen, på ett antal platser i samband med företagsbesök, samt vid övriga programpunkter.

Generell information

  • Media kommer att sköta sina egna transporter samt lunch.
  • Media har tillträde till fotofållor mot uppvisande av pressleg.
  • Ackreditering: anmäl ditt deltagande (namn, redaktionens namn, till Jörgen Boman, kommunikationschef Länsstyrelsen, senast måndag den 10 september. jorgen.boman@lansstyrelsen.se

 

Plats: Martinssons, Bygdsiljum (7148980,  765404)  

10.00 Kungen anländer till Martinsons och möts av koncernchef Lars Martinson, Martinsons AB.

Fototillfälle

Lars Martinson hälsar välkommen och berättar om Martinsons historia och utveckling. Daniel Wilded, Martinsons stomsystem, guidar runt i fabriken från stock till färdiga trähusdelar

11.00 Avfärd till Skellefteå med buss.

 

Plats: Morö Backe skola, Skellefteå (7194721, 786268)

11.45 Ankomst till Morö Backe skola, där Kungen välkomnas av rektor Malin Forsmark

Rundvandring och förevisning av Skellefteås nya skola Morö Backe helt i massivträ från skogen runt Bygdsiljum och tillverkad av Martinsons. Lektor Thomas Nord, Linköpings Universitet talar om hälsa och trähus och hur våra skolbarn blir mindre stressade i en miljö av trä, kan koncentrera sig längre och lär sig därmed bättre.

Fototillfälle

Lunch under värdskap av kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman, Skellefteå kommun.

 

Plats: Ekorren Parkeringshus, Skellefteå (7194113, 782560)

14.00 Rundvandring och förevisning av Ekorren Parkeringshus i KL-trä byggt 2009. Presentation av hur moderna infrastrukturprojekt kan genomföras med i träbyggnad

Professor i träkonstruktion, Roberto Crocetti, KTH informerar om träkonstruktioner och deras hållfasthet.

Fototillfälle


Plats: Zero Sun Skellefteå (7195290, 783920)

14.45 Transport till pilothuset Zero Sun, en modern villa som är självförsörjande på solenergi även under den mörka årstiden. Kort information om projektet av VD Hans Kreisel, Skellefteå Kraft.

Programpunkten avslutas med miniseminarium om industriellt och hållbart träbyggande.

Professor Lars Steen från Luleå tekniska universitet berättar om samarbeten mellan akademi och industri och vad det har lett till.

Direktör Mikael Eliasson, Svenskt trä presenterar Sveriges position i världen gällande kunskap om träbyggande. Hur långt har vi nått? Vad behöver vi utveckla? Vad tror vi om framtiden?

Fototillfälle

 


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Helene Hellmark Knutsson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41