Socialnämndens ordförande i Falkenbergs kommun Kerstin Rosell har enligt Dagens Nyheter vänt sig direkt till Folkhälsomyndigheten och Anders Tegnell med en skriftlig vädjan om att myndigheten ska ”pusha på regeringen” att tillmötesgå kommunens önskemål om att slippa ge hemtjänst till fritidsboende under coronapandemin.

Bakgrunden är en färsk dom i Förvaltningsrätten som visar att det är olagligt att neka personer hemtjänst i fritidsboenden. Socialminister Lena Hallengren har också återigen sagt nej till den lagändring som Sveriges Kommuner och Regioner vill ha för att kommuner ska kunna ändra på eller skjuta upp SoL- och LSS-beslut under pandemin.

DHR hävdar att det är allvarligt att en kommunföreträdare förespråkar lagbrott och dessutom försöker påverka en expertmyndighet.

- Kerstin Rosell anser att Folkhälsomyndighetens rekommendationer är överordnade lagen och att socialtjänstlagen är skriven för ett "normaltillstånd". Frågan är vilka idealiska förhållande Sverige ska befinna sig i för att Socialtjänstlagen ska uppfyllas. Det är ju just i sådana här lägen vi behöver rättigheterna som mest, säger Rasmus Isaksson, förbundsordförande.

Han förklarar att kommuner som bryter mot socialtjänstlagen också bryter mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning;

- Det är uppenbart att det behövs bättre kunskaper i kommunerna om hur man ska förhålla sig till lagstiftning och ratificerade konventioner.

Rasmus Isaksson är noga med att påpeka att DHR naturligtvis anser att alla ska minimera sitt resande för att inte sprida smitta och inte belasta den lokala och regionala vården och omsorgen. Det gäller oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte.

- Dock – så länge Folkhälsomyndigheten eller annan behörig instans inte har gått ut med något förbud mot resande eller vistelse i annan kommun, kan kommunerna inte vägra hemtjänst med Folkhälsomyndighetens reserestriktioner som grund. Då inför ju kommunerna ett indirekt inreseförbud för en viss grupp människor, samtidigt som det saknas förbud för andra, säger Rasmus Isaksson.

DHR fördömer starkt att vissa kommuner planerar att bryta mot lagen i sommar.

- Så länge som Folkhälsomyndighetens reserestriktioner endast är rekommendationer måste de ses som just rekommendationer för alla – även för dem som har hemtjänst. Hela tanken med Folkhälsomyndighetens strategi är ju att hela befolkning tar ansvar för att bromsa smittspridningen, säger Rasmus Isaksson.

För fler kommentarer, var god kontakta: Rasmus Isaksson, förbundsordförande i DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet, telefon 070 - 508 80 29, rasmus.isaksson@dhr.se
Kontakt


Åsa Strahlemo

Förbundsordförande, DHR

asa.strahlemo@dhr.se

070-50 88 029

Catharina Bergsten

Pressekreterare

catharina.bergsten@dhr.se

070 - 194 32 38