Om Centerpartiets åsiktsbyte resulterar i en tillfällig ändring av socialtjänstlagen kommer vissa grupper inte att kunna njuta av de något lättare inrikes reserestriktionerna, som regeringen berättade om i går. Det hävdar DHR.

Centerpartiet har enligt Sveriges Radio/Ekot bytt åsikt när det gäller frågan om att tillfälligt ändra socialtjänstlagen, så att kommuner ska slippa att erbjuda tillfällig hemtjänst åt sommargäster under pandemin. Centerpartiet ställer sig nu bakom Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, som redan tidigare har krävt en lagändring. Det betyder att det blir en majoritet i riksdagen för att tillfälligt ändra socialtjänstlagen.

DHR har jobbat hårt för att förslaget inte ska bli verklighet och förbundsordförande Rasmus Isaksson är nu djupt besviken.

- Vi är upprörda över att partierna har valt att inte lyssna på funktionshinderorganisationerna. Om den tillfälliga lagändringen blir av kommer alltså kommunerna att införa ett indirekt inreseförbud för en viss grupp människor, samtidigt som det saknas förbud för andra. Det går emot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som Sverige har åtagit sig att följa, säger han.

Rasmus Isaksson är noga med att påpeka att DHR naturligtvis anser att alla ska minimera sitt resande för att inte sprida smitta. Det gäller oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte.

- Dock – så länge Folkhälsomyndigheten eller annan behörig instans inte har gått ut med något förbud mot resande eller vistelse i annan kommun, ska kommunerna inte vägra hemtjänst med Folkhälsomyndighetens reserestriktioner som grund. Vi vet historiskt att inskränkningar av rättigheter under kris kan resultera i generella försämringar som sedan blir svåra att vrida tillbaka när krisen är över. Det är just i kriser som rättigheter behövs som mest, säger Rasmus Isaksson.

För fler kommentarer, var god kontakta: Rasmus Isaksson, förbundsordförande i DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet, telefon 070 - 508 80 29, rasmus.isaksson@dhr.se

 

 

 
Kontakt


Åsa Strahlemo

Förbundsordförande, DHR

asa.strahlemo@dhr.se

070-50 88 029

Catharina Bergsten

Pressekreterare

catharina.bergsten@dhr.se

070 - 194 32 38