Dagligen matas vi nu med oroande siffror och restriktioner om vår livsföring, med anledning av coronavirusets spridning. Men personer med funktionsnedsättning nämns för lite i krisinformationen, anser DHR.

Personer med funktionsnedsättningar är mer utsatta för risken att drabbas av coronaviruset då vi inte helt kan isolera oss, utan i många fall är beroende av insatser som innebär att vi behöver släppa in andra människor i våra hem.

- Tack vare den personliga assistansen kan vi som använder assistans fortsätta fungera i vardagen och om vi blir lindrigt sjuka kan vi klara vår egenvård och därmed bidra till minskad smittspridning utan att belasta sjukvården, säger Ken Gammelgård, förbundssekreterare i DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet.

Att insatser som kräver personliga möten, ofta i det egna hemmet, görs på ett säkert och tryggt sätt för alla inblandade är viktigt. Men också andra åtgärder är nödvändiga. Hit hör att säkerställa tillgången till och leveransen av förbrukningshjälpmedel, eventuellt utöka hemtjänsten till att omfatta fler hjälpbehov under en begränsad tid, att säkerställa att färdtjänsten kan fungera normalt även i kristider och att tillgänglig och relevant information ges utifrån olika gruppers behov.

- Privata aktörer och civilsamhället har nu tvingats ta ett stort ansvar, inte minst vad gäller att dela relevant information utifrån behoven hos personer med funktionsnedsättning. Men det är viktigt att staten tar sitt ansvar och säkerställer att den krisberedskap som vi har omfattar alla människor i Sverige, säger Rasmus Isaksson, förbundsordförande i DHR.

Han oroas över att personer som är beroende av samhällets insatser kan komma att märka av neddragningar och minskat stöd framöver, om samhällsekonomin blir ännu mer ansträngd.

- Det är under orostider som saker och ting ställs på sin spets och resultatet av tidigare fattade beslut och åtgärder står i blixtbelysning. Därför är det viktigt att vi även efter krisen värnar om insatser som exempelvis personlig assistans, säger han.

För mer information, var god kontakta:

Rasmus Isaksson, förbundsordförande, DHR, telefon 070 - 508 80 29
Kontakt


Åsa Strahlemo

Förbundsordförande, DHR

asa.strahlemo@dhr.se

070-50 88 029

Catharina Bergsten

Pressekreterare

catharina.bergsten@dhr.se

070 - 194 32 38