SKR får inte igenom sina krav på att kunna riva upp gynnande LSS-beslut under coronakrisen. Det meddelar Lena Hallengren i en intervju med Assistanskoll. ”Vi kritiserade SKR:s hemställan hårt i en skrivelse till Lena Hallengren och det känns skönt att hon har lyssnat på oss och andra aktörer inom funktionshinderrörelsen”, säger Rasmus Isaksson, DHR.

SKR, Sveriges kommuner och regioner, gjorde nyligen en hemställan till regeringen att göra lagändringar som bland annat gör det möjligt för kommunerna att kunna fördröja, ändra och/eller tillfälligt riva upp gynnande beslut i SoL och LSS inklusive personlig assistans. SKR anser att det kan bli nödvändigt med anledning av smittspridning och brist på personal under coronakrisen.

Nu meddelar Lena Hallengren i en intervju med Kenneth Westberg på Assistanskoll.se att regeringen inte kommer att godkänna SKR:s önskemål. https://assistanskoll.se/20200403-Hallengren-inte-forendra-retten-insats.html

I intervjun säger hon att det inte är aktuellt att genomföra förändringarna, och att samhället istället behöver rikta in sig på att rekrytera personer som kan arbeta i verksamheterna. Hon hänvisar också till att regeringen nu tillför stora resurser till kommunerna genom de 15 miljarder kronor som ska gå till välfärden.

DHR (Delaktig, Handlingskraft, Rörelsefrihet) har i en skrivelse till Lena Hallengren påtalat den oro som människor med funktionsnedsättning känner inför hotet om minskad personlig assistans och möjliga flyttar till särskilda boenden. I skrivelsen, skickad den 30 mars, riktade förbundet stark kritik mot SKR:s önskemål och efterlyste istället ökat ekonomiskt stöd till verksamheterna.

- Vi är glada över att regeringen tycks ha lyssnat på oss och andra aktörer som har kritiserat SKR:s förslag. Fortsatt trygghet och kontinuitet för våra grupper är viktigt i denna oroliga tid, säger Rasmus Isaksson, förbundsordförande för DHR.

DHR:s skrivelse hittar du här: https://dhr.se/blog/12188/

DHR:s tidigare pressmeddelande i frågan hittar du här: https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/dhr-kommenterar-skr-s-hemstallan-till-regeringen-begar-ekonomiskt-stod-istallet-for-att-dra-in-insatser-17852

För mer information, var god kontakta: Rasmus Isaksson, förbundsordförande, DHR, telefon 070 - 508 80 29, rasmus.isaksson@dhr.se
Kontakt


Åsa Strahlemo

Förbundsordförande, DHR

asa.strahlemo@dhr.se

070-50 88 029

Catharina Bergsten

Pressekreterare

catharina.bergsten@dhr.se

070 - 194 32 38