Att ta ifrån människor möjligheten till rättssäkerhet och förutsägbarhet i sin vardag under coronakrisen är ett allt för långtgående förslag som riskerar att drabba personer med funktionsnedsättning hårt. Därför varnar DHR för flera av förslagen som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) lämnar i sin hemställan till regeringen.

I ett brev till socialminister Lena Hallengren pekar DHR på allvarliga brister i SKR:s hemställan om behov av regeländringar med anledning av det nya coronaviruset, covid-19.

Flera av de föreslagna åtgärderna strider direkt mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

- Vi ser att utgångspunkten är att dra in insatser för personer med funktionsnedsättning, om än bara tillfälligt. SKR borde istället begära ekonomiskt stöd, som ju exempelvis näringslivet gör, för att kunna fortsätta att tillgodose människors behov, säger Rasmus Isaksson, förbundsordförande för DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet.

Otydligt

I SKR:s hemställan föreslås tillfälliga ändringar i IVO:s tillsyn och tillståndsplikt samt rätt att fördröja, ändra och/eller riva upp gynnade beslut.

- Exempelvis ska en person med omfattande insatser från hemtjänst kunna tvingas till en placering i ett särskilt boende. Nu är det viktigt att stå fast vid Sveriges åtaganden i förhållande till konventionen och inte ge efter för påtryckningar, säger Rasmus Isaksson.

Han menar också att de föreslagna åtgärderna är allt för generellt beskrivna och lämnar mycket utrymme för tolkningar.

- Det är otydligt hur den generella bedömningen ska gå till, vilket kommer att resultera i stora olikheter i insatser beroende på var man bor. Det finns heller ingen tydlig tidsgräns för hur länge de föreslagna åtgärderna är tänkta att gälla, säger Rasmus Isaksson.

För mer information, var god kontakta: Rasmus Isaksson, förbundsordförande, DHR, telefon 070 - 508 80 29, rasmus.isaksson@dhr.se

Du kan läsa brevet i sin helhet på DHR:s hemsida: https://dhr.se/blog/12188/
Kontakt


Åsa Strahlemo

Förbundsordförande, DHR

asa.strahlemo@dhr.se

070-50 88 029

Catharina Bergsten

Pressekreterare

catharina.bergsten@dhr.se

070 - 194 32 38