Snabbutbildning av uppsagda personer som kan och vill jobba inom vård och omsorg är ett bättre sätt att möta krisen än att rycka undan grundläggande rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det säger DHR i en kommentar till den nya hemställan som Sveriges Kommuner och Regioner har skickat till regeringen.

Sveriges Kommuner och Regioner menar att det behövs lagliga möjligheter för kommunerna att frångå skyldigheter i enlighet med LSS och SOL i kristider, på samma sätt som det finns möjlighet att göra i krigstider. Men DHR hävdar att vi inte kan jämställa dagens situation med krig.

- Kriser som pandemier påverkar inte samhället i samma utsträckning som krig, då exempelvis infrastrukturen helt kan haverera. En kraftig påverkan på infrastrukturen skulle kunna göra det svårt att rent praktiskt erbjuda insatser i enlighet med LSS och SOL. Men de svårigheter som SKR lyfter har snarare att göra med eventuell och plötslig personalbrist i kommunerna med anledning av pandemin, säger Rasmus Isaksson, förbundsordförande för DHR.

DHR föreslår andra åtgärder, som exempelvis snabbutbildning av uppsagda personer som kan och vill arbeta i vård/omsorg vid personalbrist. 

- Ett exempel är permitterad personal på SAS som fått möjlighet till detta. Även Stockholms stad har nu börjat erbjuda snabbutbildning för att personer utan formell vårdkompetens snabbt ska kunna hoppa in och arbeta inom vård- och omsorg. Med den stora arbetslöshet som nu uppstått ser vi att det finns förutsättningar för kommunerna att rekrytera ny personal i snabb takt, säger Rasmus Isaksson.

Att SKR begär ytterligare medel från staten med anledning av covid-19 är en annan rimlig åtgärd. DHR anser att alla möjligheter måste uttömmas innan något land föreslår lagändringar som direkt strider mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

- Vi vet historiskt att inskränkningar av rättigheter under kris kan resultera i generella försämringar som sedan blir svåra att vrida tillbaka när krisen är över. Det är just i kriser som rättigheter behövs som mest. Att föreslå lagändringar som fråntar människor deras rättigheter känns hånfullt, säger Rasmus Isaksson.

DHR:s brev till SKR kan läsas i sin helhet här: https://dhr.se/blog/12229/

SKR:s hemställan kan läsas här: https://skr.se/download/18.67a0160b171871024bec661f/1587729242373/Hemst%C3%A4llan%20Lag%20om%20kommuners%20prioriteringar%20covid-19%2020200423.pdf

För fler kommentarer, var god kontakta: Rasmus Isaksson, förbundsordförande, DHR – Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet, telefon 070 - 508 80 29, rasmus.isaksson@dhr.se

 


Personer med nedsatt rörelseförmåga har alltid funnits och kommer alltid finnas som en del av den mänskliga mångfalden. Men att leva med nedsatt rörelseförmåga är tyvärr ofta en kamp mot den samhälleliga enfalden.


Kontakt


Rasmus Isaksson

Förbundsordförande DHR

rasmus.isaksson@dhr.se

070-508 80 29

Catharina Bergsten

Pressekreterare

catharina.bergsten@dhr.se

070 - 194 32 38