Allmänna ombudets rätt att överklaga Försäkringskassans beslut skapar oro och ångest hos många människor som behöver samhällets stöd. Nu måste Allmänna ombudets roll ses över ordentligt, alternativt bör ombudet helt läggas ned, hävdar DHR.

Allmänna ombudet för socialförsäkringen (AO) har rätt att överklaga såväl Försäkringskassans som Pensionsmyndighetens beslut till övre instans, för att driva fram rättspraxis. Den rätten kvarstår i hela två månader efter att Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten har meddelat sitt beslut, oavsett om grundbeslutet är till för- eller nackdel för individen.

Syftet är att oklarheter i socialförsäkringen ska klarläggas och att tillämpningen av regelsystemet ska bli mer enhetlig.

- Det låter rimligt och bra, men skapar samtidigt en mycket otrygg situation för många. Om medborgarna inte kan lita på att ett beslut från Försäkringskassan gäller, försvagas tilltron till samhället i allmänhet och till myndigheter i synnerhet, säger Rasmus Isaksson, förbundsordförande för DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet.

Han förklarar att det finns medlemmar som har hört av sig och berättat om sin desperation över Allmänna ombudets överklagande, efter att de fått bifall från Försäkringskassan när det gäller exempelvis bilstöd. Känslan av maktlöshet kan vara stor;

- Allmänna ombudet är ju en mycket meriterad jurist, utsedd av regeringen, medan den enskilde medborgaren sällan själv har juridisk kompetens. Detta skapar ett väldigt ojämlikt förhållande.

I utredningen ”SOU 2018:5, Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet” föreslås att den enskilde ska ges möjlighet att få hjälp av ett offentligt biträde, då ombudet klagar till den enskildes nackdel. Men DHR menar att gapet mellan den enskildes resurser och Allmänna ombudets resurser ändå förblir orimligt stort.

- De åtgärder som föreslås i utredningen är långt ifrån tillräckliga för att balansera makten mellan stat och individ, säger Rasmus Isaksson.

DHR anser att Allmänna ombudets roll bör ses över ordentligt, alternativt bör ombudet helt läggas ned.

- Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten måste själva kunna kvalitetssäkra sina beslutsprocesser utan att enskilda människor kommer i kläm, säger Rasmus Isaksson.

För fler kommentarer, var god kontakta: Rasmus Isaksson, förbundsordförande, DHR – Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet, telefon 070 - 508 80 29, rasmus.isaksson@dhr.se

Ett längre inlägg i ämnet publicerades på Dagens Nyheter Åsikt den 24 februari: https://www.dn.se/asikt/samhallets-jurist-satter-skrack-i-funktionshindrade/
Kontakt


Åsa Strahlemo

Förbundsordförande, DHR

asa.strahlemo@dhr.se

070-50 88 029

Catharina Bergsten

Pressekreterare

catharina.bergsten@dhr.se

070 - 194 32 38