Njurförbundet anser att även njursjuka som har dialysbehandling måste ingå bland gruppen av patienter som har en ”allvarlig sjukdom”, oavsett om de väntar på en transplantation eller inte.

Dialysbehandling inleds då njurarnas funktion är så nedsatt att de inte längre förmår att rena kroppen från slaggprodukter och avskilja överskottet av vätska. Tillståndet är livshotande och patienten avlider inom någon vecka om inte dialysbehandling inleds eller att en ny njure transplanteras.

Enligt gällande regelverk har dialyserande som väntar på en njurtransplantation rätt till fortsatt sjukpenning. Dialys är inte alltid ett statiskt tillstånd för patienten. Beroende på hälsotillstånd och andra orsaker kan patienten stå på väntelista för transplantation under olika perioder. Om patienten har antikroppar kan väntetiden dra ut på tiden, i vissa fall över 10 år.

Njurförbundet anser inte att det är rimligt att storleken på sjukpenning/sjukersättning ska variera beroende på om dialyspatienten väntar på en transplantation eller inte. I en skrivelse till socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson har Njurförbundet därför begärt att samtliga njursjuka som har dialysbehandling ska ha rätt till fortsatt sjukpenning på samma villkor som övriga sjukskrivna som ingår i gruppen av patienter med en ”allvarlig sjukdom”.

För ytterligare information kontakta gärna förbundsordföranden Håkan Hedman, tel. 070-718 16 70 alt. hakan.hedman@njurforbundet.se.

 Njurförbundet är en ideell organisation bildad 1969 med övergripande uppgift att bevaka njursjukas intressen i samhället.


Kontakt


Håkan Hedman

Förbundsordförande

hakan.hedman@njurforbundet.se

070-718 16 70

Sara Norman

Verksamhetschef

sara.norman@njurforbundet.se

Växel: 08-546 40 500

Direkt: 08-546 40 501

070-33 66 401