Välkommen till en pressträff via Skype for business där Ekonomistyrningsverket (ESV) presenterar sin senaste prognos över statens budget och de offentliga finanserna. Vi publicerar rapporten på vår webbplats klockan 10.00 den 16 september och klockan 10.15 inleds pressträffen.

Vi redogör bland annat för ESV:s senaste bedömning av det ekonomiska läget samt hur coronapandemin påverkar statens budget, den offentliga sektorns finansiella sparande och Maastrichtskulden.

I ett fördjupningsavsnitt jämför vi också coronakrisens effekter på bland annat BNP och det offentliga sparandet med effekterna under tidigare kriser.

Meddela om ni tänker delta på pressträffen till presskontakt nedan så skickar vi ut en länk till mötet.

Mötet kommer att spelas in och finnas tillgängligt som mp4-fil.

Om Ekonomistyrningsverket

Ekonomistyrningsverket (ESV) har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet och arbetar för en effektivare statsförvaltning, i nära samarbete med Regeringskansliet och myndigheterna. ESV finns i Stockholm och har cirka 150 medarbetare.Kontakt


Marcus Forsgren

Presskontakt

marcus.forsgren@esv.se

08-690 43 19

072-203 42 70