Timrå kommun satsar på en likvärdig tillgång och användning av digitala verktyg i skolan. Under läsåret 2020/2021 har Timrås elever fått en ny pedagogisk plattform och moderna, digitala enheter.

– Det är en satsning på att framtidssäkra skolan för våra barn och unga i Timrå, säger Lisbeth Eklund (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

I februari 2020 antog barn- och utbildningsnämnden en digitaliseringsstrategi som ger riktning i arbetet.

– Vi har ett tydligt uppdrag att ge barn, elever och pedagoger en god och likvärdig tillgång och användning av digitala verktyg, utifrån sina behov och förutsättningar, säger Ann-Christin Isaksson, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Ökad digital kompetens

Införandet av Chromebooks och Google Workspace (tidigare Google G-suite) infördes stegvis under höstterminens början, från gymnasiet ner till förskoleklass. Antalet enheter per elev varierar utifrån verksamheternas behov. Först ut var Timrå gymnasium och kommunens två högstadieskolor, som använder en dator per elev i undervisningen.

Alla digitala verktyg är utrustade med stöldskydd som gör att de enkelt kan låsas och göras helt obrukbara om de blir stulna.

De kommande digitala nationella proven, vars planerade start år 2023 nyligen skjutits upp av Skolverket, kräver både en ökad digital kompetens och en stabil IT-struktur.

– Chromebooks och Google Workspace som pedagogisk plattform kommer underlätta kommunikation och den formativa processen för både lärare och elever. Den nya tekniken möjliggör en flexibel och mer individanpassad undervisning, säger Erik Godin, verksamhetsutvecklare inom digitalisering.

Två verksamhetsutvecklare inom digitalisering stöttar pedagogerna med kompetensutveckling.

Kontakt
Lisbeth Eklund (S), ordförande Barn- och utbildningsnämnden Timrå kommun.
Telefon: 073-037 84 47, e-post: lisbeth.eklund@timra.se.

Erik Godin, verksamhetsutvecklare Barn- och utbildningsförvaltningen Timrå kommun.
Telefon: 073-022 30 22, e-post: erik.godin@timra.se.


Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Kontakt