Specialmödravården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder digitala kontroller av blodtryck och urinsticka av gravida patienter, tack vare en teknik som med tiden kan komma att revolutionera mödravården genom bättre tillgänglighet.

Sedan ett par veckor tillbaka erbjuds alla patienter på Specialmödravården, Östra sjukhuset, att själva kontrollera blodtryck och urinprov i hemmet. Hittills har tjugofem gravida hunnit få erbjudandet och tackat ja. Responsen är positiv.

– Vi har en digitalt mogen patientgrupp, säger Anna-Karin Ringqvist, verksamhetsutvecklare på Obstetriken.

Specialmödravården har 350 patienter inskrivna. Det är patienter med diabetes, högt blodtryck, immunologiska sjukdomar med mera som behöver en mer intensiv övervakning av blodtryck och urinsticka än friska gravida, ibland dubbelt så många kontroller av sina värden, eller mer.  Det har tidigare betytt många resor till sjukhuset, vilket särskilt ställt till det under covidpandemin, då gravida är i riskgrupp och inte rekommenderas åka med kollektivtrafik.

– Vi vill vara flexibla och erbjuda mer personcentrerad vård utifrån kvinnornas önskan. Och unga kvinnor i dag lever i en digital vardag och förväntar sig att vården nyttjar modern teknik, säger Anna-Karin Ringqvist som jobbar som verksamhetsutvecklare inom förlossningsvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

I linje med Sahlgrenska Universitetssjukhusets digitalisering av vården ges nu kvinnorna möjlighet att, efter en kort utbildning av barnmorskan, ta hem urinstickor och låna hem blodtrycksmätare för att egenmonitorera. En app i mobilen loggar värdena och skickar dem till barnmorskan, som i datorn kan följa hur patienten mår och vid behov kontakta patienten för konsultering. 

Systemet har en funktion som varnar om patientens värden är avvikande eller om patienten inte mår bra och det finns en video- och chattfunktion där barnmorska och patient snabbt och lätt kan ha kontakt med varandra.

– Det här leder till bättre tillgänglighet för kvinnorna och en säkrare övervakning. När de kommer till sjukhuset kan de ofta vara stressade. Med möjligheten att  ta testerna i lugn och ro hemma blir  resultaten också mer tillförlitliga., säger Anna-Karin Ringqvist.

 

Fakta

Egenmonitoreringen startar oftast vid graviditetsvecka 20. De gravida som inte känner sig bekväma med att göra kontroller hemma välkomnas som vanligt till sjukhuset.

Sedan tidigare erbjuder Specialmödravården egenmonitorering av fosterljud, även det en satsning som patienterna uppskattar stort.

 


Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset.

Förfrågningar från medier är fler än vanligt till Sahlgrenska Universitetssjukhusets i covid-19-tider. Sjukhusets talespersoner gör sitt bästa för att avsätta tid för intervjuer. I uttalade frågor har sjukhusets utsett enskilda talespersoner som hanterar sakfrågor bäst. Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppmanar alltid till öppenhet och transparens.

031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se

Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess.

Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte.

För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.


Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000