I Uddevalla gör man numera så kallad SIP – samordnad individuell plan – via Skype-möten hemma hos patienter. Det gäller främst patienter som skrivs ut från sjukhus och som inte har komplexa behov.

Den digitala lösningen gör det betydligt enklare att få till ett gemensamt möte med viktiga aktörer, bland annat specialistläkare, och planera tillsammans utifrån varje patients behov och önskemål. Anhöriga kan också vara med. Ur smittosynpunkt under pandemin är det också ett säkrare arbetssätt.

De enda som förutom patienten är med fysiskt på mötet är en samordningssjuksköterska från Närhälsan och någon från kommunens Trygg hemgångs- eller hemtjänstgrupp. Utifrån patientens frågeställningar bjuds övriga in via Skype. Ofta är det biståndshandläggare, kommunal hemsjukvård, primärvårdsrehab, patientansvarig läkare från Närhälsan eller NU-sjukvården och anhöriga.

– Pandemin har påskyndat lärandet och användandet av tekniken. Jag tror att det här blir det nya arbetssättet även när pandemin är över, det blir effektivt när man slipper resorna, menar Helen Karlsson, enhetschef för samordningssjuksköterskorna.

Inkluderar anhöriga

Arbetssättet är uppskattat, och har fungerat bra hittills, berättar Mona Häck, en av de två samordningssjuksköterskorna som håller i mötena.

– Tekniken har fungerat och inte minst patienterna och de anhöriga uppskattar det. Till exempel att få se sin mamma om man bor långt borta. Ibland vill man passa på att få prata lite privat efter mötet och då låter vi dem göra det, säger hon.
 

Så här går det till

  • Samordningssjuksköterskan frågar om samtycke till SIP när patienten är på sjukhuset, och registrerar det i IT-stödet SAMSA.
  • Ett möte bokas sedan in i patientens hem 5 – 7 dagar efter hemgång från sjukhuset.
  • Dagarna innan mötet får patienten ett brev från samordningssjuksköterskan med information om datum och tid för mötet, att det kommer genomföras via Skype, vem som kommer att vara med och vilka frågor som kommer att diskuteras.
  • För att genomföra mötet används en liten router, en bärbar dator, en extern kamera och en ljudpuck.
  • Mötet tar cirka 1 timme.

Länk

Film som visar hur ett möte går till

Kontakt
Helen Karlsson
Enhetschef för mobila vårdteamet och Närhälsans samordningssjuksköterskor
Telefon: 010-4351029, e-post: helen.ms.karlsson@vgregion.se

Närhälsan är en av landets största aktörer inom primärvård. Med hundratals vårdcentraler, barnavårdscentraler och rehabmottagningar i Västra Götaland och 5 300 medarbetare finns vi nära invånarna i Västra Götaland, och gör skillnad för deras liv och hälsa. Västra Götaland är en region med 1,6 miljoner invånare och 130 olika nationaliteter.Kontakt


Victor Friberg

Presskommunikatör

victor.friberg@vgregion.se

0722-015549

Anders Wikstrand

Kommunikatör

anders.wikstrand@vgregion.se

076-831 32 85