Den 24 januari ger Donatella della Porta, professor i sociologi vid European University Institute, en öppen föreläsning på Södertörns högskola om demokrati i proteströrelser. Föreläsningen, som är en del av en internationell forskningskonferens om vänsterradikala rörelser, ges i serien Södertörn Lectures och kommer även att ges ut som skrift.

Sociologen och statsvetaren Donatella della Porta, professor i sociologi vid European University Institute föreläser på Södertörns högskola den 24 januari. Rubriken på föreläsningen är ”Demokrati är inte en publiksport! Att sprida demokrati i anti-åtstramningsrörelser”.

Hon kommer att tala om nya typer av rörelser och protester i världen, som occupy-rörelsen i New York och de olika torgockupationer man sett i bland annat Madrid och Aten, och hur dessa rörelser berikar demokratin. Donatella della Porta menar att demokrati inte är en åskådarsport – utan kräver aktivt deltagande.

Donatella della Porta har skrivit ett femtiotal böcker, varav flera är standardverk inom forskningen om sociala rörelser, terrorism, korruption och extremism. För den som någon gång studerat sociala rörelser är hon en självklar referens.

När? Fredagen den 24 januari klockan 14.00-15.30

Var? Södertörns högskola, sal MB505, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Fri entré. Ingen föranmälan krävs. Föreläsningen ges på engelska.

Södertörn Lectures är föreläsningar som ges av prominenta gästforskare vid Södertörns högskola och riktar sig till allmänheten, studenter och till högskolans anställda. Södertörn Lectures ges även ut i skriftlig form. Föreläsningar i serien har givits av bland andra Dalai Lama, Joan Wallach Scott, Piotr Sztompka, Aleida Assmann och Saskia Sassen.

Föreläsningen ges i samband med en forskningskonferens om vänsterradikala rörelser som ges vid Södertörns högskola den 24-26 januari, ”Radical Left Wing Movements in the Baltic Sea Region and Eastern Europe”.

Kontakt

Vid frågor om Södertörns Lecture: Apostolis Papakostas, professor i sociologi vid Södertörns högskola: apostolis.papakostas@sh.se eller 070-382 55 66

Vid frågor om konferensen: Magnus Wennerhag, lektor i sociologi vid Södertörns högskola: magnus.wennerhag@sh.se eller 08-608 48 45.Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453