Driftcheferna vid Västfastigheter distrikt Storgöteborg får Västra Götalandsregionens jämställdhetpris 2016. De får priset för sitt arbete med att rekrytera och introducera kvinnliga medarbetare och medarbetare med annan etnisk härkomst i traditionellt manliga roller inom drift och service.

Västfastigheter är Västra Götalandsregionens förvaltning för lokalförsörjning och fastighetsförvaltning.

Priset delades ut vid regionfullmäktiges sammanträde på tisdagen i Vänersborg.

Juryn konstaterar att pristagarna har ett jämställdhetsperspektiv när de rekryterar, och att de uppmärksammar och motverkar normer, värderingar, attityder och strukturer som missgynnar individer eller grupper ur ett jämställdhetsperspektiv.

”De har modet att bryta en norm och resultatet har blivit att man uppfattar att klimatet har blivit bättre, att man ser saker ur olika perspektiv och dialogen har blivit mer nyanserad. Resultat av arbetet går även att se på lönestatistiken där kvinnorna, de senaste åren, har haft samma löneutveckling som männen”, skriver juryn i sin motivering.

Västra Götalandsregionens jämställdhetspris riktar sig till medarbetare och verksamheter vid Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag. Det delas ut årligen sedan 2001. Syftet med priset är att stimulera till kreativitet och initiativ i jämställdhetsarbetet och att stödja ett målinriktat arbete, ta fram goda exempel och sprida erfarenheter.

Prissumman på 25 000 kronor betalas ut till den berörda arbetsplatsen.

I juryn för jämställdhetspriset ingår Gunilla Levén (M) ordförande i personalutskottet, Karin Engdahl (S) vice ordförande i personalutskottet, regiondirektör Ann-Sofi Lodin och personaldirektör Marina Olsson.

 

Tidigare pristagare

•2001: Ambulansstationen på NÄL

•2002: Kungälvs sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset

•2003: Skaraborgs sjukhus

•2004: Västsvenska Teater och Dans AB

•2005: Sahlgrenska Universitetssjukhuset Område Mölndal

•2006: Ambulansenheten vid Område Mölndal/SU

•2007: Västfastigheter och Nina Hautanen, Borås

•2008: Marianne Hall-Angerås, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

•2009: Milijana Lundberg, handikappförvaltningen Borås.

•2010: Avdelningen 244 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal

•2011: Regionteater Väst

•2012: Torslanda barnavårdscentral

•2013: Elisabet Lönnermark, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

•2014: Ungdomsmottagningarna i Fyrbodal och Hälso- och sjukvårdskansliet i Uddevall

•2015: Kultur i Väst för projektet Dirigent

Kontaktpersoner

Gunilla Levén  (M), ordförande personalutskottet, 0703-05 32 02.  Karin Engdahl (S), vice ordförande personalutskottet, 0709-10 29 07
Västfastigheter: Christina Lindgren, chef område Drift och Service, 072-727 48 43
Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Thomas Schulz

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se