Vård- och omsorgsnämnden har idag beslutat om ett flertal åtgärder för att möta den ökade kön till demensplatser på vård- och omsorgsboende. Åtgärderna syftar till att göra fler demensboendeplatser tillgängliga på kommunens vård- och omsorgsboenden.

I juni 2020 tog Vård- och omsorgsnämnden ett beslut om att intagningsstoppet på Djurgårdens vård- och omsorgsboende skulle gälla tills vidare. Under sommaren har kön till demensboendelägenheter ökat snabbt. Vård- och omsorgsnämnden har därför gjort bedömningen att en omstrukturering av platserna inom vård- och omsorgsboende behöver göras och att antalet demensboendeplatser behöver öka.

Vård- och omsorgsnämndens beslut innebär att:

  • 20 lägenheter inom Bolindergården omstruktureras, från äldreboende till demensboende.
  • 21 lägenheter inom Lagersbergsgården omstruktureras, från äldreboende till demensboende.
  • 23 lägenheter inom Tunagården omstruktureras, från äldreboende till demensboende.
  • Antalet platser för personer med demenssjukdom på Villa Stallmästargården utökas, från 30 platser till 40.
  • Intagningsstoppet på Djurgårdens vård- och omsorgsboende avbryts och 29 rum med egen toalett och hygienutrymme nyttjas. Detta gäller endast fram till när boendet avvecklas.

– Vi tar nu krafttag för att hantera den ökade kön till våra demensboendeplatser. Vi har idag över 60 personer som står i kö för att få en lägenhet på våra demensboende. Då är det viktigt att vi som nämnd agerar, säger Mikael Edlund (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

– Besluten vi har tagit idag kommer göra att vi kan hantera situationen på ett bra sätt fram till att vårt boende i Skiftinge öppnar 2022. Då kommer vi ha balans igen. 

 

För mer information kontakta:

Mikael Edlund (S), ordförande vård- och omsorgsnämnden, 070-086 65 26

Johan Lindström, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen, 070-340 24 81

 

 Kontakt


Eva Norberg

kommunikationsdirektör

eva.norberg@eskilstuna.se

016-710 16 92

070-089 37 38