När cykeln rostat sönder kan den ändå var till nytta. Om den materialåtervinns sparas lika mycket koldioxid som om du kört bil mellan Karlstad och Kumla – en sträcka på 12 mil.

Så se till att lämna dina grovsopor till återvinning – det tjänar vi alla på i längden.

Genom att materialåtervinna våra sopor, sparar vi både energi, koldioxid och jungfrulig råvara. När man bryter ny malm för att producera en cykel blir utsläppen av klimatgaser betydligt större än då återvunnet material används. Men då gäller det att sortera rätt redan från början.

Läs mer om materialåtervinning på www.facebook.com/sveriges.storsta.miljororelse

Not: Besparingen av koldioxid och energi avser jämförelse med användning av materialåtervunnen råvara istället för jungfrulig.

För mer information kontakta informationschef Anna-Carin Gripwall, acg@avfallsverige.se, tel 040-35 66 08, mobil 070-662 61 28Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20