Fest för läsa-skriva-räkna-garantin men Bengt-Erik Johansson och Gustav Fridolin. Fotograf/Källa: Ylva Bjelle

Till höstterminen införs nya regler i skola och förskola. Alla elever ska få den hjälp de behöver för att lära sig läsa, skriva och räkna. Den omtalade läsa-skriva-räkna-garanti skrivs in i Skollagen.

– Detta har vi kämpat för länge, säger Bengt-Erik Johansson, ordförande för Dyslexiförbundet. Tidig upptäckt och snabba åtgärder är avgörande. Vi har velat att barns språkliga och matematiska förmågor ska kartläggas redan i förskolan. Dyslexiförbundet har stöd av många forskare på den punkten.

 

Riksdagen klubbade igenom förslaget den 30 maj 2018. Den första juli 2019 införs ett nytt tillägg i skollagen. Det innebär bland annat att:

  • Elevernas språkliga och matematiska förutsättningar kartläggs redan i förskoleklassen.
  • Ett nationellt material används vid kartläggning i förskoleklass, det följs upp av bedömningsstöd i årskurs ett och nationellt prov i årskurs tre.
  • Om det finns tecken på att en elev inte kommer att nå förväntade resultat ska åtgärder sättas in ”skyndsamt”. 
  • Åtgärder sätts in i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens.
  • Åtgärder ska följas upp i slutet av förskoleklass och i slutet av lågstadiet.
  • Resultat av uppföljning ska följa med eleven till nästa årskurs och lärare. 
  • Skolans huvudman ansvarar för att det finns resurser att uppfylla garantin.

Garantin ingår även i regeringsförklaringen som statsminister Stefan Löfven (S) presenterade i slutet av januari; ”Läsa-skriva-räkna-garantin ska förverkligas.” 


– Nu finns det inga ursäkter kvar. Ingen ska glömmas bort. Äntligen ska alla barn få lära sig läsa, säger Bengt-Erik Johansson, ordförande Dyslexiförbundet.

 

Källor: 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/extra-stod-till-elever/lasa-skriva-rakna---garanti-for-tidiga-insatser

https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Lagar-och-regler/aktuella-regelandringar/lasa-skriva-rakna---en-garanti-for-tidiga-stodinsatser/

 

 Dyslexiförbundet är ett förbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilda personens behov. Förbundet har nära 8.000 medlemmar organiserade i cirka 50 föreningar runt om i landet.


Kontakt


Helene Kindstedt

Kanslichef

helene.kindstedt@dyslexi.org

08-665 17 08

073 415 77 88

Ester Hedberg

pressansvarig

ester.hedberg@dyslexi.org

070-867 29 12

Helena Borges

Projektledare

helena.borges@dyslexi.org

0706727780