I varje klass finns några elever som har svårt att läsa, skriva eller räkna. Med tidig upptäckt kan deras svårigheter begränsas. Med rätt stöd behöver svårigheterna inte bli ett hinder. Under Dysleximässan får du lära dig mer om läs-, skriv- och räknesvårigheter, hur det är att leva med och vad man kan göra åt det.

På mässan finns många som vill dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Drygt 40 utställare visar och berättar om teknik, metoder, material, läromedel och utbildningar. Lika många föreläsare talar om aktuella och inspirerande ämnen. Nytt för i år är våra åtta workshops och utdelningen av det nyinstiftade Dyslexipriset.

När? Fredag 23 oktober kl 9 till 18 och lördag 24 oktober kl 9 till 16.

Var? Folkets hus i Göteborg.

Inträde? 200 kr, men om du är eller blir medlem i Dyslexiförbundet FMLS går du in gratis. Det gör även alla unga under 18 år.

Dyslexiförbundet FMLS arrangerar årets mässa i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), ABF och Göteborgs stad.

Välkommen!

Mer information finns på www.dyslexi.org. Har du frågor kan du kontakta kanslichef Kaj Nordquist, 070-238 63 30 eller kaj.nordquist@dyslexi.org, eller pressansvarig Eva Hedberg, 070-867 29 12 eller eva.hedberg@dyslexi.org

Mässan på sociala medier #dysleximässan2015
Dyslexiförbundet är ett förbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilda personens behov. Förbundet har nära 8.000 medlemmar organiserade i cirka 50 föreningar runt om i landet.


Kontakt


Bengt-Erik Johansson

förbundsordförande

bengt-erik.johansson@dyslexi.org

070-238 63 20

Ester Hedberg

pressansvarig

ester.hedberg@dyslexi.org

070-867 29 12

Helena Borges

Projektledare

helena.borges@dyslexi.org

0706727780