Bild från Karlstad CCC Fotograf/Källa: Foto: Daniel Dahlgren.

Den 19 och 20 oktober 2018 arrangerar Dyslexiförbundet sin årliga mässa. Dagarna är späckade av föreläsningar, workshops och utställningar. Allt handlar om hur vi kan underlätta vardagen för personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter. Mässan äger rum på Karlstad Congress Culture Center.

– Mässan erbjuder en unik möjlighet att få se bredden av de stöd och verktyg som finns för personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter, säger mässorganisatör Inger Rålenius.

Mässan invigs med ett tal av Hans Kungliga Höghet prins Carl Philip, som själv har erfarenheter av dyslexi. Till Karlstad kommer ett 50-tal utställare och 40 föreläsare.

Deckarförfattaren Helen Tursten har själv dyslexi. Hennes föreläsning och utdelning av Dyslexipriset avslutar mässan lördagen den 20 oktober.

Övriga föreläsare är bland andra:

  • Elisabeth Miske, logoped från Karlstad, talar om vikten av tidiga och tydliga läs- och skrivutredningar. Elevens motivation hotas, men rätt stöd gör inlärning lättare.
  • Johanna Kristensson, ”Logopeden i skolan”, presenterar appar och andra verktyg.
  • Sofia Norén, verksamhetschef vid LegiLexi stiftelse, presenterar ett bedömningsstöd som används av tusentals lågstadielärare.
  • Markus Björnström, leg. logoped vid Språkzonen AB, berättar om första hjälpen vid räknesvårigheter och dyskalkyli – vad kan skolan och föräldrarna göra?
  • Anna Fouganthine, lektor på Linnéuniversitetet, pratar om att dyslexi inte bara är läs- och skrivsvårigheter – vilka närliggande uttryck kan denna funktionsvariation ta sig?

Mässans öppettider:

Fredag 19 oktober kl. 9.00 till 18.00
Lördag 20 oktober kl. 9.00 till 15.00

Inträde:

200 kr för en eller två dagar.

Gratis för medlemmar – ett skäl att bli medlem. Gratis även för unga under 18 år.  

 

Läs mer om mässan och bli medlem på www.dyslexi.org

Vid frågor kontakta Inger Rålenius 08-665 17 08 eller inger.ralenius@dyslexi.orgDyslexiförbundet är ett förbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilda personens behov. Förbundet har nära 8.000 medlemmar organiserade i cirka 50 föreningar runt om i landet.


Kontakt


Bengt-Erik Johansson

förbundsordförande

bengt-erik.johansson@dyslexi.org

070-238 63 20

Ester Hedberg

pressansvarig

ester.hedberg@dyslexi.org

070-867 29 12

Helena Borges

Projektledare

helena.borges@dyslexi.org

0706727780