Bild på alla som var nominerade till Dyslexipriset 2016. Fotograf/Källa: Ylva Bjelle

Gro Granqvist, Louise Lindqvist och Ingrid Lind fick Dyslexipriset 2016 för arbetet med innehållet i DysseAppen. Dyslexipriset delades ut i samband med Dysleximässan i Solna.

DysseAppen lanserades i våras och har redan laddats ner av tusentals personer. Den innehåller tips och idéer som gör skolan enklare att klara för elever med dyslexi. Appen vänder sig främst till eleverna själva, men är användbar även för lärare och föräldrar.

–Det är jättehäftigt att vi fått priset, säger Louise. Vi har bidragit till att fylla appen med innehåll. Jag och Gro har själva dyslexi. Ingrid har arbetat som speciallärare i många år. Vi vet vad elever med dyslexi behöver. 

– Priset är ett väldigt erkännande, säger Ingrid. Appen hjälper eleven bli medveten om sina förmågor och att sätta ord på de egna behoven. Igenkänningen med Gro och Louise ger mod att prata med läraren. 

Gro hoppas att priset ska göra att kunskapen om appens existens når ut till ännu fler. 

– Vi vet att appen gör skillnad för eleverna. Vi vill att ännu fler ska veta att den finns, säger hon.

Bakom appen står också Agneta Stalder och Fredrik Helgesson från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn (FDB). Pengar till utvecklingen kom från Skandia Idéer för livet.

Juryns motivering: Gro Granqvist, Louise Lindqvist och Ingrid Lind tilldelas Dyslexipriset 2016 för utvecklingen av DysseAppen. Gro och Louise lär redan under skoltiden ha drömt om att nå ut till elever och föräldrar för att berätta om hur det kan bli både roligare och lättare för en person med dyslexi att gå i skolan. Nu har de, tillsammans med Ingrid, som har stått för den pedagogiska kompetensen, förverkligat sin dröm. Deras app är Sveriges första kunskapsportal om dyslexi. Den är tänkt att ge kunskap och inspiration till barn och unga, men kan också användas som en kunskapskälla av lärare som vill underlätta skolarbetet. Den lanserades i februari i år och har omedelbart fått ett gott mottagande.

DysseAppen har redan laddats ner av tusentals personer av vilka två tredjedelar är mellan 10 och 20 år. Genom Appen har Gro, Louise och Ingrid hittat ett effektivt sätt att nå ut till unga med information och kunskaper om hur de kan bemästra ett liv med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter.

Jurymedlemmar:  Elisabet Reslegård (Läsrörelsen), Bengt Westerberg (fd partiledare Liberalerna), Inger Rålenius (rådgivare Dyslexiförbundet FMLS), Anders Abrahamsson (vd Svensk Talteknologi) och Bengt-Erik Johansson (ordf Dyslexiförbundet FMLS.

Om Dyslexipriset: Priset instiftades förra året av Dyslexiförbundet FMLS och Svensk Talteknologi. Syftet är att uppmärksamma och främja insatser som bedöms leda till positiva resultat för personer med dyslexi, dyskalkyli eller andra läs-, skriv- och räknesvårigheter. Prissumman på 25.000 kr skänks av Svensk Talteknologi.

Bildtext: Från vänster: Nassim Al Fakir (prisutdelare), Ingrid Lind (speciallärare), Gro Granqvist, Louise Lindqvist, Anders Abrahamsson (Svensk Talteknologi) och Bengt-Erik Johansson (ordf Dyslexiförbundet FMLS). Bild: Eva Hedberg

 
 
Dyslexiförbundet är ett förbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilda personens behov. Förbundet har nära 8.000 medlemmar organiserade i cirka 50 föreningar runt om i landet.


Kontakt


Bengt-Erik Johansson

förbundsordförande

bengt-erik.johansson@dyslexi.org

070-238 63 20

Ester Hedberg

pressansvarig

ester.hedberg@dyslexi.org

070-867 29 12

Helena Borges

Projektledare

helena.borges@dyslexi.org

0706727780