Fotograf/Källa: Illustration: Emma-Lill Frank

I år har juryn valt ut tre finalister bland alla nominerade till Dyslexipriset 2017. Vinnaren presenteras på Dysleximässan den 21 oktober i Gävle.

Bland alla nomineringar till Dyslexipriset 2017 har juryn valt ut dessa tre finalister:

Logopeden Sofia Grunér
Sofia Grunér nomineras till Dyslexipriset 2017 för att hon med gedigen kunskap, ett fantastiskt engagemang och med stor energi verkligen gör skillnad i sin roll som legitimerad logoped, föreläsare, forskare med mera. Sofia Grunér sprider kontinuerligt kunskap kring dyslexi genom sitt engagemang. Hon undervisar även på logopedprogrammet på Uppsala universitet. Och trots att hon med stor sannolikhet redan har fullt i kalendern, hoppar hon in som sekreterare hos Dyslektikerna vid Uppsala Universitet när föreningen behöver det som mest. Det skriver Joakim Olofson i sin motivering.

Föreläsarduon Dysse; Niklas Nilsson och Petra Nylén
Dysse har på ett engagerat och personligt sätt informerat om hur det kan vara att ha läs- och skrivsvårigheter. Åhörarna har bjudits in till att uppleva problematiken inifrån deras hjärnor och därmed kunnat sätta sig in i hur en vardag kan vara när man har dyslexi. Många har blivit berörda och fått ökad förståelse.
Dysse har nominerats av Dyslexiförbundet i Halland.

Eva von Bahr från Malmö
Eva von Bahr har nominerats av lokalföreningen i Nordvästskåne för sitt stora engagemang inom dyslexins verksamhet.
Eva är alltid positiv och glad. Alla barn och ungdomar älskar henne. Alltid hjälpsam. Eva har själv grav dyslexi, men det har inte hindrat henne i sitt arbete, tvärtom har det underlättat i hennes undervisning och förståelse för åhörarna. Eva von Bahr är ett bra exempel på fördelen att vara dyslektiker, genom att ha en kreativ fallenhet och ett ödmjukt uppträdande.

Vinnaren av Dyslexipriset 2017 presenteras på Dysleximässans final lördagen den 21 oktober i Gävle av Youtubestjärnan Hampus Hedström, Dysleximässans huvudtalare.Dyslexiförbundet är ett förbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilda personens behov. Förbundet har nära 8.000 medlemmar organiserade i cirka 50 föreningar runt om i landet.


Kontakt


Bengt-Erik Johansson

förbundsordförande

bengt-erik.johansson@dyslexi.org

070-238 63 20

Ester Hedberg

pressansvarig

ester.hedberg@dyslexi.org

070-867 29 12

Helena Borges

Projektledare

helena.borges@dyslexi.org

0706727780