Fotograf/Källa: Robert Nyberg

Alla har rätt att vara delaktiga i samhället… men alla kan det inte. Cirka en fjärdedel av alla vuxna läser mycket dåligt på "vanligt sätt" och de har därför ganska svårt att hänga med i samhället. Under Dyslexiveckan 2016 3-9 oktober uppmanar vi alla: "Hitta ditt sätt att läsa".

Under den Europeiska Dyslexiveckan 3-9 oktober, hålls ett nittiotal evenemang runt om i landet på temat ”Hitta ditt sätt att läsa”*. Där kan alla barn och vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samt alla anhöriga ta del av information om hur man hittar sitt sätt att läsa.

På en gemensam sida har vi samlat information om alla arrangemang:

http://dyslexi.org/dyslexiveckan

Hjälp oss att sprida information om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, om olika sätt att läsa och om evenemangen! Hitta evenemang på din ort!

*Man kan läsa med ögonen, med öronen, med fingertopparna och plattformarna är flertaliga, böcker, tryckt skrift, datorer, läsplattor, ljudböcker, telefoner mm.

Den Europeiska Dyslexiveckan arrangeras av Dyslexiförbundet FMLS, i samarbete med Svensk biblioteksförening, Svenska dyslexiföreningen och Föräldraföreningen för dyslektiska barn.
Dyslexiförbundet är ett förbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilda personens behov. Förbundet har nära 8.000 medlemmar organiserade i cirka 50 föreningar runt om i landet.


Kontakt


Bengt-Erik Johansson

förbundsordförande

bengt-erik.johansson@dyslexi.org

070-238 63 20

Ester Hedberg

pressansvarig

ester.hedberg@dyslexi.org

070-867 29 12

Helena Borges

Projektledare

helena.borges@dyslexi.org

0706727780