Fotograf/Källa: Bild: Carina Söe-Knudsen

Dyslexiveckan 2020 infaller 5–11 oktober. Årets tema är "Rätten till begripliga texter". I år slår vi ett slag för läsarens rätt till begripliga texter. Författare och producenter av litteratur, text och information behöver lära sig mer om vad som gör en text lättare att läsa och förstå för personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.*

Aktiviteter under veckan


Hjälp oss att uppmärksamma läs- och skrivsvårigheter den 5–11 oktober 2020!


* 2016 till 2019 drev Dyslexiförbundet ett projekt som hette "Begriplig text". Vi drev projektet tillsammans med tre andra förbund: Afasiförbundet, Autism och aspergerförbundet och FUB. Projektet vände sig till den som skriver, producerar och förmedlar text och information. Tanke var att fler skulle lära sig mer om hur man kan göra en text lättare att läsa och förstå. På projektets hemsida begripligtext.se kan man bland annat hitta boken "19 råd". Boken innehåller 19 råd om vad som kan göra en text lättare att läsa och förstå.
Projektet Begriplig text finansierades av Arvsfonden. Läs mer på www.begripligtext.se
 

Presskontakter
bengt.erik.johansson@dyslexi.org
070-238 63 20

olov.berggren@dyslexi.org
070-720 86 93
 

Dyslexiförbundet arbetar för alla personer som har läs-, skriv- och räknesvårigheter. Det är Sveriges största förbund med cirka 6 000 medlemmar organiserade i 40 föreningar och distrikt.


Bifogade filer

 Pressmeddelande (pdf)Dyslexiförbundet är ett förbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilda personens behov. Förbundet har nära 8.000 medlemmar organiserade i cirka 50 föreningar runt om i landet.


Kontakt


Helene Kindstedt

Kanslichef

helene.kindstedt@dyslexi.org

08-665 17 08

073 415 77 88

Ester Hedberg

pressansvarig

ester.hedberg@dyslexi.org

070-867 29 12

Helena Borges

Projektledare

helena.borges@dyslexi.org

0706727780