Jordens vänner

Genom den så kallade CORSIA-strategin försöker flygbolag blockera EU:s möjligheter att införa skatter och regler för att klara klimatmålen. Jordens vänner startar idag en e-postaktion för att uppmana EU- parlamentet och EU länderna att förhindra detta. - Våra politiker bör ta ställning emot att flygbolagen får diktera miljöpolitiken och för ett införande av ekonomiska styrmedel som skatt på flygbränsle, säger Mattias Nilsson från Jordens Vänner.

Just nu pågår förhandlingar om den internationella flygtrafiken. Flygbolagen försöker få Sverige och EU att välja den så kallade CORSIA-strategin (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation). Enligt denna kan bolagen fortsätta öka sina utsläpp fram till 2021 och även därefter så länge de ”klimatkompenserar”.

- Idén att rika västerlänningar skall kunna fortsätta öka sina utsläpp genom att betala för att minska utsläppen i någon annan del av världen är sedan länge ifrågasatt. Men även om klimatkompensation skulle fås att fungera perfekt så kommer den att behövas som komplement till minskade utsläpp, säger Mattias Nilsson.

 I FN:s klimatpanel IPChttps://actionnetwork.org/letters/ifragasatt-corsia-nu/C:s rapport från oktober 2018 framgår tydligt att för att klara målet om max 1,5 graders global uppvärmning behöver vi både minska utsläppen och hitta bra former för att återta koldioxid ur atmosfären, t.ex. ökad skogsplantering, 

Problemet med CORSIA är att denna strategi helt bortser från gemensam reglering som skatt på flygbränsle, och används som ett argument för att slippa internationella beslut. Flygbolag kan komma att stämma länder som anslutit sig till CORSIA och sedan vill införa andra tuffare regler. EU och Sverige skulle alltså bakbindas och hindras från att ta beslut som behövs för att klara Parisavtalet och hejda en global klimatkatastrof.

Fram till 1 december har EU på sig att kommentera CORSIA-strategin.

- Alla som menar allvar med att hejda den globala uppvärmningen måste försöka förmå EU att lägga in en reservation mot CORSIA och arbeta för införandet av en skatt på flygbränsle, säger Mattias Nilsson.

För mer information, kontakta Mattias Nilsson, 073 803 78 88

Länk till aktionen: https://actionnetwork.org/letters/ifragasatt-corsia-nu/Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.


Kontakt