Pandemigruppen på SU hade under torsdagen sitt sista möte. På bilden syns delar av gruppen: Anna Nilsdotter, Olaf Gräbel, Malin Ragnmark Ek, Ellinor Linde, Lars Rydhede, Tobias Carlson och Richard Zätterman. Fotograf/Källa: SU

Efter ett år av flera sammanträden i veckan läggs nu sjukhusets pandemigrupp ned. På torsdagen hölls det sista mötet.

17 mars 2020, tre veckor efter att den första patienten med covid-19 lagts in på Östra sjukhuset, gick Sahlgrenska Universitetssjukhuset upp i stabsläge. En särskild gemensam sjukvårdsledning (GSSL) tillsattes. Läkaren Tobias Carlson fick sitt första pandemiuppdrag: att säkra sjukhusets entréer för att stänga ute smittan.

– Vi låste entréerna, satte ut entrévärdar, införde besöksförbud och satte upp containrar vid akutmottagningarna för att kunna göra de första bedömningarna utomhus. Det var intensiva veckor, men men vi fick verkligen saker att hända och det dröjde många månader innan smittan tog sig in på ”rena” avdelningar, säger Tobias Carlson.

Pandemigrupp med resurser ledde till kloka beslut

I juni 2020 gick sjukhuset ur stabsläget och skapade i stället en särskild pandemigrupp. För att inte göra gruppen helt beroende av enskilda individer skapades ”resurser” för bland annat IVA, operation, slutenvård och infektion, som i sin tur bemannades av personer med god insyn inom respektive område.

– Pandemigruppens ordförande kunde be till exempel IVA-resurs att ta fram ett beslutsunderlag som gruppen eller sjukhusledningen kunde fatta beslut om vid ett senare tillfälle. Det ledde till kloka, genomtänkta beslut, säger chefläkaren Thomas Brezicka vars främsta uppgift i pandemigruppen var att ta fram scenarion.

När antalet patienter var som högst under hösten 2020 höll pandemigruppen möten varje dag i veckan. Med tiden glesades mötena ut till varje vardag, var tredje dag och slutligen två gånger i veckan. I dag, 21 oktober 2021, har gruppen haft sitt sista möte av totalt över 300. Det innebär att ett historiskt kapitel i sjukhusets historia går in i en ny fas.

Arbetet fortsätter i ny gruppering

Tobias Carlson var länge med och bemannade slutenvårdsresursen i pandemigruppen och har de senaste månaderna varit gruppens samordnare.

– Arbetet i pandemigruppen har tagit enormt mycket tid och energi. Nu känns det skönt att stänga den dörren, kanske inte helt men nästan, och i stället ta tag i alla viktiga frågor som dyker upp i pandemins kölvatten, säger han.

Att gruppen avvecklas betyder inte att pandemin är över, eller att den sjukhusgemensamma koordineringen av operativa resurser för operation, slutenvård och intensivvård avslutas. Arbetet kommer att fortsätta i en ny gruppering med namnet Funktionsgrupp operativ styrning.

 

Läs mer om pandemigruppens arbete i Sahlgrenskaliv

 

FAKTA

Pandemin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  • 5 387 patienter med covid-19 vårdas/har vårdats på SU.
  • 903 patienter med covid-19 har vårdats på IVA.
  • 604 patienter med covid-19 har avlidit.
  • Covid-19-patienterna har vårdats på sjukhuset i 12,1 dagar i snitt.
  • Störst antal covidsjuka patienter totalt på sjukhuset var den 5 januari 2021, med 255 stycken (varav 44 på IVA).
  • Störst antal covidsjuka patienter på IVA var den 6 maj 2020, med 52 stycken.

 


Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.


Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000