24-åriga urfolksaktivisten Txai Suruí har uppmärksammats världen över efter sitt invigningstal på COP26. Hon har intervjuats i BBC och New York Times och hennes tal har hundratusentals visningar. Nu senast har Vatikanen bett om ett möte. I och med sitt engagemang för miljö, klimat och urfolks rättigheter lever hon under konstanta dödshot. Txai har startat upp ungdoms- och urfolksnätverket ”Indigenous Youth of Rondônia” i Brasilien och kämpat mot skövling och exploatering av Amazonas regnskog sedan hon var barn. Nästa vecka besöker hon Sverige och Jordens Vänner.

Med sig har hon Bitaté Uru-Eu-Wau-Wau-Juma och Gabriel Uchida. Bitaté är en av världens yngsta urfolksledare och son till en av de få överlevande efter folkmordet på Jumafolket i Brasilien under slutet av 90-talet. Bitaté har gjort sig känd genom sina filmer och fotografier av sitt folks historia, kamp och kultur. Gabriel är fotograf och kommunikatör och har under många år bott i Amazonas och dokumenterat urfolkskamper.

Hela veckan finns de på plats i Sverige för att möta politiker och unga aktivister. På måndag deltar Txai, Gabriel och Bitaté i ett livestreamat samtal med Jordens Vänner om antikolonialism och miljörörelsen. På tisdag möter de unga klimatstrejkare från Sverige för att diskutera aktivism och klimaträttvisa. På fredag deltar de i klimatstrejken på Mynttorget i Stockholm för att prata om COP26, ungas krav och möjliga vägar framåt.

För intervjuer har vi medarbetare tillgängliga för tolkning från portugisiska. Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.


Kontakt