Migrationsöverdomstolen har på tisdagen kommit med besked angående den nya gymnasielagen.

– För Migrationsverkets del innebär det att vi analyserar domen. Vi återkommer inom kort med besked om vad som gäller för de som har en ansökan hos oss, säger Fredrik Beijer, rättschef för Migrationsverket.

Ansökningstiden sträcker sig till och med söndag den 30 september. Det är fem dagar kvar så det är viktigt att lämna in sin ansökan så snart som möjligt till Migrationsverket. Ansökan ska skickas in till Migrationsverket. Det gäller även om asylärendet just nu är överklagat och ska prövas av domstol.
Det går bra att komplettera sin ansökan efter ansökningsdatumet, men det är
viktigt att själva ansökan kommer till Migrationsverket före den 1 oktober.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker

Här kan du ta del av Migrationsöverdomstolens pressmeddelande

Statistik

Sedan den 1 juli 2018 har totalt 9650 ansökningar kommit in till Migrationsverket.

8453 ärenden är öppna, det vill säga ärenden som för närvarande handläggs.

1159 ärenden är avgjorda, den överväldigande majoriteten är avslag.

Bakgrund

Den nya gymnasielagen trädde i kraft den 1 juli 2018. Den innebär att personer som har fyllt 18 år och som har fått avslag på sin asylansökan, kan få uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Flera villkor ska vara uppfyllda, däribland att man sökte asyl senast den 24 november 2015 och fick vänta 15 månader eller längre på beslut från Migrationsverket. Lagen ställer ett lägre beviskrav för personens identitet än vad som hittills har gällt inom migrationsrättens område. Ansökningsperioden sträcker sig till och med den 30 september 2018 och ansökan kan endast göras en gång.

6 JULI 2018

Migrationsdomstolen i Malmö meddelar en dom som slår fast att beredningen av lagförslaget i den del som avser sänkt beviskrav för identitet varit så bristfällig att lagstiftningen inte får tillämpas. För uppehållstillstånd med stöd av gymnasielagen krävs därför att den asylsökande klargör sin identitet.

13 JULI 2018

Migrationsdomstolen i Stockholm meddelar en dom med innebörden att det sänkta identitetskravet strider mot EU-rättsliga bestämmelser.

18 JULI 2018

Migrationsverket fattar beslut om att avvakta med bifallsbeslut i ärenden där den nya gymnasielagen har åberopats, i avvaktan på rättslig vägledning. Ärenden där det är uppenbart att den sökande inte uppfyller grundkraven kommer fortsatt få avslagsbeslut.

31 JULI 2018

Migrationsdomstolen i Göteborg begär in ett förhandsavgörande från EU-domstolen om lagens förenlighet med EU-rätt.

1 AUGUSTI 2018

Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd för de två målen i migrationsdomstolarna.Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.