Från och med den 1 april upphör möjligheten att själv boka ett antikroppstest hos Västra Götalandsregionen.

Folkhälsomyndigheten publicerade en ny vägledning och ändrade sina rekommendationer om användning av antikroppstester den 25 februari. Folkhälsomyndighetens bedömning är att antikroppstestning på individnivå i de flesta fall endast har ett begränsat värde. De rekommenderar att antikroppstestning i fortsättningen endast ska genomföras vid medicinsk indikation, för att kartlägga immunitet eller vid genomförande av studier.

Läs mer: Uppdaterad vägledning om antikroppstestning vid covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

Baserat på Folkhälsomyndighetens nya rekommendation har regeringen och Sveriges kommuner och regioner, SKR, enats om att den egeninitierade antikroppstestningen ska fasas ut. Det innebär att all egenbeställd antikroppsprovtagning med bokning via 1177.se och vårdcentraler upphör i Västra Götalandsregionen efter den 31 mars.

– Vi delar Folkhälsomyndighetens bedömning om att det inte längre är motiverat att man själv kan boka ett antikroppstest. Oavsett vilket provsvar jag som invånare får ska jag ändå fortsätta att följa alla rekommendationer om avstånd, handhygien och att stanna hemma när jag blir sjuk. Framöver kommer vi endast ta antikroppstest när en läkare bedömer att det är medicinskt motiverat samt om vi gör studier av olika slag, säger Per Sikora, provtagningssamordnare Västra Götalandsregionen.

Västra Götalandsregionen har kapacitet att återuppta antikroppstester i stor skala om förutsättningarna skulle förändras.Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Gabriel Holmqvist

Pressekreterare/ kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Pressekreterare/ kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/ kommunikatör

presstjansten@vgregion.se