30 kommuner och landsting har klassat in i årets Ekomatsliga. De har tillsammans 25 % ekologiskt. Det vill vi fira lite extra eftersom 2010 var måldatum för det nationella 25 % målet. Ekomatsligans vinnare kommer att premieras av landsbygdsminister Eskil Erlandsson på Operakällaren i Stockholm den 12 augusti.

30 kommuner och landsting har klassat in i årets Ekomatsliga. Tillsammans har dessa 30 representanter för offentlig sektor nått 25-% målet för ekologiskt i offentlig sektor. Det vill vi fira lite extra eftersom 2010 var måldatum för det nationella 25 % målet.  

På Operakällaren i Stockholm håller vi en inspirerande seminariedag med representanter för ekomarknaden samt kommuner och landsting som klassat in i årets Ekomatsliga. Det blir prisceremoni med landsbygdsminister Eskil Erlandsson och en gemensam ekologisk lunch.

Eva Fröman & Carin Enfors

EkoMatCentrum

 

Anmälan senast den 8:e augusti till

Eva Fröman på EkoMatCentrum 08-779 59 29 eller Carin Enfors 08-582 444 24 eller via mejl info@ekomatcentrum.se 

 

Inspirationsdag för Ekomatsligans vinnare 2011

Tid och plats

Datum:         12 augusti

Tid:               9.30-15.00

Plats:            Operaterassen, Operakällarens festlokal, Karl den XII:s torg, Stockholm

 

Program

09.30-10.00             Kaffe och registrering

10.00-10.15             Inledning, EkoMatCentrum

10.15-10.45             Prisceremoni med Landsbygdsminister Eskil Erlandsson

11.00-12.00             Inspirationsföreläsningar med utvalda kommuner och landsting

12.00-13.30             Lunch på Operaterassen

13.30-14.30             Klimatsmart mat – framtidens mat?

Möjligheter och begränsningar på marknaden för ekologiska produkter.

-      Nils Berndtsson, Marknadschef, Servera

-      Mats Berg, Key Account Manager, Arlafoods

-      Peter Feledy, försäljningsdirektör, Menigo Foodservice,

-      Torbjörn Lithell, Kvalitets- och Miljödirektör, Scan

-      Olle Eriksson, Produktchef, Säljpartner Häll & Co

14.30-15.00            I den bästa av världar..........

15.00                     Avslut
EkoMatCentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. EkoMatCentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga miljökrav vid köp och handel med livsmedel.


Kontakt


Eva Fröman

Verksamhetsledare

eva@ekomatcentrum.se

070-779 59 90

Mimi Dekker

Presskontakt

mimi@ekomatcentrum.se

076-277 00 30