Fotograf/Källa: DKAB service AB och Ekomatcentrum

Andelen ekologiskt, svenskt och svekologiskt fortsätter att öka i offentliga kök. Det visar DKABs halvårsstatistik för 2018 gällande inköp av livsmedel i offentlig sektor.

Inköpen av ekologiskt, svenskt och svekologiskt (ekologiskt producerat i Sverige) fortsätter att öka i offentlig sektor, det visar DKABs senaste halvårsstatistik för 2018. Första halvåret 2018 jämförs med första halvåret 2017.

Regionerna och landstingen är bättre än kommunerna på att köpa svenskt och ekologiskt. Regionernas ekologiska inköp låg i genomssnitt på 40 %, svekologiska på 24 % och svenska på 63 %. Det är framför allt sjukhusköken som står för den stora andelen ekologiskt, med närmare 50 % ekologiska inköp, även de svekologiska inköpen ligger högt med drygt 32 % i sjukhusrestaurangerna.

Kommunerna har inte nått lika långt. Där låg de ekologiska inköpen i genomsnitt på 36 %, de svekologiska på 22 % och de svenska på 62 %. Förskolorna är bäst med dryga 44 % ekologiska inköp, medan äldreomsorgen ligger sist med knappa 29 %. Däremot är äldreomsorgen bäst på att köpa svenskt, 68 % av inköpen är av svenskt ursprung.

- Det ska bli spännande att se om ökningen håller i sig fram till årsskiftet, säger Eva Fröman på Ekomatcentrum. Efter sommarens torka och efterföljande prisökningar på svenska livsmedel är det många som befarar att kommunerna hoppar av det ekologiska tåget, åtminstone tillfälligt, för att klara ekonomin.

 EkoMatCentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. EkoMatCentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga miljökrav vid köp och handel med livsmedel.


Kontakt


Eva Fröman

Verksamhetsledare

eva@ekomatcentrum.se

070-779 59 90

Mimi Dekker

Presskontakt

mimi@ekomatcentrum.se

076-277 00 30