Tydliga ekoskyltar ökar ekoförsäljningen i livsmedelsbutikerna.

Utbudet av ekologiskt har ökat med 117 %, sedan 2014 i Sigtuna kommuns livsmedelsbutiker. Det blir mer och mer att välja på för den trägne ekokonsumenten. Det visar Ekomatcentrums och Naturskyddsföreningens senaste rapport, "Hållbart utbud i Sigtuna kommuns livsmedelsbutiker, juli 2017". Lidl i Märsta har ökat mest, med 385%. Även Stora Coop i Märsta har ökat starkt, särskilt det senaste året.

Utbudet av ekologiskt har ökat med 117 % på tre år Sigtuna kommuns livsmedelsbutiker. Det blir mer och mer att välja på, för den trägne ekokonsumenten. Detta visar Ekomatcentrums och Naturskyddsföreningens senaste inventeringsrapport. "Hållbart utbud i Sigtuna kommuns livsmedelsbutiker, juli 2017".  Alla butiker har ökat sitt ekologiska utbud och sortiment. Lidl i Märsta har ökat mest, med 385 %. Men även Stora Coop i Märsta har ökat starkt, 144 procent, särskilt det senaste året. 

Stapeldiagram 1. Ökning av ekologiskt utbud ,i 9 livsmedelsbutiker i Sigtuna kommun, i procent, juli 2014 – juli 2017.

Stora Coop i Märsta hade det största totala utbudet och bästa butikstäckningen av ekologiskt i Sigtuna kommun. Stora Coop var den enda butiken som hade samtliga 44 inventerade produkter i hyllorna vid inventeringstillfället.

Växtbaserad mjölk, yoghurt och smörgåsfett

Eftersom vegetariskt ökar stort just nu har vi även tittat på utbudet av ekologiska växtbaserade mjölk- och mejeri-produkter. Växtbaserad mjölk är redan väl etablerat. Vi har endast räknat soja- och havre-baserad mjölk men kan ändå konstatera att det finns ett relativt rikligt utbud för ekovego-konsumenterna. Sämst var utbudet av ekologiskt växtbaserat smörgåsfett. 

Stapeldiagram 2. Totalt utbud (st) av mjölk och mejeriprodukter i 9 livsmedelsbutiker i Sigtuna kommun, juli 2017

Inventering genomfördes mitt i semester-månaden juli och det var flera butiker som hade sommarvikarier och lite rörigt i hyllorna. Trots det kan vi se att utbudet av ekologiskt är stabilt och ökar stadigt med något enstaka undantag,.EkoMatCentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. EkoMatCentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga miljökrav vid köp och handel med livsmedel.


Kontakt


Eva Fröman

Verksamhetsledare

eva@ekomatcentrum.se

070-779 59 90

Mimi Dekker

Presskontakt

mimi@ekomatcentrum.se

076-277 00 30