Ekomatcentrum överlämnade en petition med 312 namnunderskrifter till statssektererare Elisabeth Backteman på Näringslivsdepartmentet i tisdags. Ekomatcentrum vill se ett nytt mål för ekologiskt i offentlig sektor i nya Livsmedelsstrategin. Förslaget är 50 % ekologiskt till 2020.

Ekomatcentrum överlämnade en petition med 312 namnunderskrifter till statssekreterare Elisabeth Backteman på Näringslivsdepartementet under tisdagen. Ekomatcentrum vill se ett nytt mål för ekologiskt i offentlig sektor i nya Livsmedelsstrategin. Förslaget är 50 % ekologiskt till 2020.

En ny Livsmedelsstrategi kommer att presenteras under våren 2016. Tyvärr finns i dagsläget inga mål för ekologiskt med i strategin. Ekomatcentrum vill se en fortsatt stark utveckling av ekologiska inköp i offentlig sektor. Utan centrala politiska mål riskerar utvecklingen att stagnera.

Våren 2006 satte dåvarande röd-gröna regeringen ett "vågat" konsumtionsmål för ekologiskt, 25 % ekologiskt i offentlig sektor till 2010. Konsumtionsmålet förväntades sätta ett positivt tryck på livsmedelskedjans alla led och leda till en ökad tillgänglighet och produktutveckling av det ekologiska utbudet. Dessutom förmodades volymen av ekologiskt öka och priserna med stor sannolik minska. Övriga utmaningar kring ekomaten såsom kunskaper, attityder och köpvanor skulle påverkas positivt. Med facit i hand kan vi konstatera att alla dessa antaganden uppfyllts. Andelen ekologiskt i offentlig sektor nådde under år 2014 upp till 27 % och 5-6 % i butik. Merpriset för ekologiska livsmedel har sjunkit från 30 % till 25 %. Och ekologiska livsmedelsbutiker poppar upp som svampar i jorden.

Varför inte fortsätta med ett lyckat koncept?

Sara Jervfors, Mimi Dekker och Eva Fröman överlämnade därför en petition med 312 namnunderskrifter till statssekreterare Elisabeth Backteman på Näringslivsdepartementet under tisdagen. Flera av de som skrivit under petitionen är centrala personer med stort inflytande över maten i Sverige. EkoMatCentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. EkoMatCentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga miljökrav vid köp och handel med livsmedel.


Kontakt


Eva Fröman

Verksamhetsledare

eva@ekomatcentrum.se

070-779 59 90

Mimi Dekker

Presskontakt

mimi@ekomatcentrum.se

076-277 00 30