Ekomatcentrums senaste statistik visar att ekoinköpen minskar för första gången på 20 år i offentlig sektor.

Ekomatcentrum har följt utvecklingen av ekologiska livsmedelsinköp i offentlig sektor i över 20 år. Statistiken för år 2020 är nu insamlad och resultatet visar att ekoinköpen minskat. Andelen ekologiska livsmedelsinköp har minskat med en procentenhet från 39 % år 2019 till 38 % år 2020. Årets sammanställning inkluderar 89 % av Sveriges kommuner och regioner (258 kommuner och 21 regioner).

Vi på Ekomatcentrum tror att nedgången beror på följande;

  1. Nya lokala politiska konstellationer som fokuserar på svenska mervärden.
  2. Nedmontering av de lokala ekomålen. 2017 hade 88 % mål för ekologiska inköp, 2020 var det bara 67 %. En minskning med 20 procentenheter.
  3. Mål för svenskt, närodlat, vegetariskt och minskade klimatutsläpp ersätter ekomålen - målkonflikter istället för målsamverkan.
  4. Coronapandemin har bidragit till minskat fokus på ekologiska inköp.

- Jag är besviken, säger Mimi Dekker på Ekomatcentrum. Om vi ska nå regeringens nationella konsumtionsmål, 60 procent ekologisk konsumtion i offentlig sektor år 2030, måste kommuner och regioner tänka om och lägga i en högre växel. Det är så mycket stolthet, jobb och engagemang bland tusentals kockar och kök runt om i landet som ligger bakom Sveriges höga ekosiffror i offentlig sektor. Ska det nu tas bort för att politkerna inte förstår vikten av att ha mål för mer ekologiskt i måltidsverksamheterna?

 

 

 

 EkoMatCentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. EkoMatCentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga miljökrav vid köp och handel med livsmedel.


Kontakt


Eva Fröman

Verksamhetsledare

eva@ekomatcentrum.se

070-779 59 90

Mimi Dekker

Presskontakt

mimi@ekomatcentrum.se

076-277 00 30