I förra veckan flaggade regeringen för att det ska bli lag på nyttig skolmat. Maten ska inte bara vara gratis för eleverna, den ska dessutom vara näringsriktig. Redan tidigare har regeringen satt ett mål om ekologisk mat. Ekomatsedeln är ett kostdataprogram för kostplanerare och kockar för att servera näringsriktig, miljö- och klimatanpassad, ekologisk mat i skolor och andra storhushåll.

Det var under en diskussion om skolmat med kostexperter, skol- och hälsomyndigheter och intresseorganisationer som löftet om lag på näringsriktig skolmat gavs. Utbildningsminister Jan Björklunds, folkhälsominister Maria Larssons och jordbruksminister Eskil Erlandssons besked var nämligen att skärpa skollagen. Maten ska inte bara vara gratis för eleverna, den ska dessutom vara näringsriktig. Diskussioner om skolmatens kvalitet har pågått en längre tid. Redan år 2006 satte regeringen ett mål om att 25 % av maten i offentlig sektor ska vara ekologisk år 2010.

EkoMatCentrum har tillsammans med näringsexpertis på Tillämpad Näringslära utvecklat ett kostdataprogram för storhushåll och restauranger, Ekomatsedeln. Där finns recept och menyförslag och möjlighet till näringsberäkning som kombinerar krav på näringsriktigt, miljö- och klimatanpassat och ekologiskt. Livsmedelsverkets kostrekommendationer för bland annat skola och förskola samt Ät S.M.A.R.T.-konceptet ligger till grund för Ekomatsedeln som är en prenumerationstjänst på webben: www.ekomatsedeln.se

För mer information kontakta EkoMatCentrum, Eva Fröman 08-779 59 29, info@ekocentrum.info, www.ekomatcentrum.se
EkoMatCentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. EkoMatCentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga miljökrav vid köp och handel med livsmedel.


Kontakt


Eva Fröman

Verksamhetsledare

eva@ekomatcentrum.se

070-779 59 90

Mimi Dekker

Presskontakt

mimi@ekomatcentrum.se

076-277 00 30