Timrå kommuns kvartalsrapport, 31/3 2020, redovisar en positiv budgetavvikelse om 17,4 miljoner kronor för perioden. Mycket glädjande är att även årsprognosen för 2020 visar på ett positivt resultat om 8,8 miljoner kronor.

Det är såklart glädjande, efter två ekonomiskt tuffa år, att kommunen visar ett resultat i en positiv riktning och att prognosen för helåret pekar på ett resultat bättre än budget, säger kommunstyrelsens ordförande, Stefan Dalin och fortsätter:

Men jag är inte särskilt förvånad. Detta är resultatet av ett hårt arbete. Samtidigt finns det en stor osäkerhet kring corona-pandemin och hur stora de negativa effekterna av den kommer att få på kommunens ekonomi och resultatet för 2020.

Oppositionsråd Tony Andersson menar att det inte är läge att slå sig till ro:

Trots den positiva förändringen mot budget får vi inte slå oss till ro, utan arbetet med att effektivisera och sänka våra kostnader måste fortgå, Tony Andersson, oppositionsråd

Timrå kommun har sedan 2018 redovisat underskott i budgeten men vidtagit åtgärder för att få en budget i balans. Bland annat har kommunen höjt skatten, slagit ihop verksamheter och upphandlat ny IT-drift som minskar driftskostnaderna. Dessutom redovisas en oförutsedd intäkt i form av momskompensation för tidigare år lyfter resultatet med nära 7 miljoner kronor.En stor osäkerhetsfaktor är hur Covid-19 kommer att påverka exempelvis sysselsättning, behov av försörjningsstöd och andra sociala insatser.

Ekonomichef Bo Glas menar att de extra stödpaket kommunen fått från regeringen innebär att vi klarar effekterna av coronaviruset för 2020.

Att man vänder relativt stora underskott från 2018 och 2019 till ett positivt resultat visar på att Timrå kommun har en sund ekonomi att stå på inför 2021.

 

Mer information:

Stefan Dalin, kommunstyrelsens ordförande, telefonnummer: 073-270 95 39

Tony Andersson, oppositionsråd, telefonnummer: 070-190 36 63

Bo Glas, ekonomichef, telefonnummer: 070-191 34 50


Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Besök gärna på hemsida, http://www.timra.se

För mer information, besök gärna vårt pressrum, http://www.pressmachine.se/pressroom/view/timra-kommunKontakt