Riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd i Stockholms stad ska revideras och det nya förslaget ska behandlas på nästa socialnämnd den 13 december. De nya riktlinjerna innehåller ett tydligt barnperspektiv, vilket innebär en rad förbättringar för barn som vistas i Stockholm. Det handlar bland annat om att barn till papperslösa ska kunna få ekonomiskt bistånd och att en extra sommarlovspeng ska ges till barn vars föräldrar levt på ekonomiskt bistånd under längre tid.

- Barn till papperslösa tillhör de allra mest utsatta i vår stad. De syns inte i statistiken och de lever gömda. Sedan tidigare har barn till papperslösa rätt att gå i skola men de har också rätt till mat på bordet och tak över huvudet. Att vi ger dessa barn möjligheten att få ekonomiskt bistånd kommer betyda väldigt mycket för barnen och är en viktig del i Stockholms arbete för att leva upp till barnkonventionen, säger Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd i Stockholms stad.

Förslaget till nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd innebär även att medel till fritidsaktiviteter och dator ska kunna beviljas till barnfamiljer inom ramen för ekonomiskt bistånd. Datorn är ett viktigt verktyg inte minst för barns skolgång. Sedan tidigare har bredband ingått i det ekonomiska biståndet.

- Att leva i en familj med knappa ekonomiska resurser kan påverka hela barnets livssituation. Det kan handla om att inte kunna vara med i basketklubben eller att känna sig tvungen att stanna hemma från klasskompisens födelsedagskalas för att man inte har råd att köpa en present. Alla barn har rätt till en meningsfull fritid och till att få göra något roligt på sommarlovet. Därför är medel till fritidsaktiviteter och sommarlovspengen viktiga reformer, säger Åsa Lindhagen.

Förslaget till nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd skickas efter beslut i socialnämnden ut på remiss och kommer därefter upp till beslut i Stockholms kommunfullmäktige under våren.

Förslag till nya riktlinjer går att läsa här>>
Tjänsteutlåtande om nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd går att läsa här>>

För vidare information

Cecilia Engström, pressekreterare, 076-122 96 22
cecilia.engstroem@stockholm.se

Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad

Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad
www.instagram.com/mp_sthlms_stad/
Kontakt


Mårten Roslund

Pressekreterare

marten.roslund@stockholm.se

0761-22 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02