Brandchefen i Region Gotland har idag beslutat om eldningsförbud med hänsyn till hög brandrisk i skog och mark. Förbudet gäller från och med den 17 juli 2017, klockan 12:00 och varar tills vidare.

 

 

Bedömningen av brandrisk är gjord utifrån prognosunderlag som tillhandahålls av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). Vädret och den torra vegetationen medför nu att en liten brand riskerar att bli mycket stor och svårkontrollerad innan brandförsvaret hinner få ut tillräckligt med resurser till platsen.

Eldningsförbud innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. Grillning fritt i naturen är inte heller tillåten.

Grillning är när eldningsförbudet råder endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller särskilt iordningsställda grillplatser. Grillplatserna är ofta byggda i betong och sten för att minimera risken att elden sprider sig och blir en brand.

Var observant på vad som gäller i din kommun och att du har markägarens tillstånd. Ha alltid tillgång till vatten att släcka elden om den skulle sprida sig.

Tänk på att grillning sker på eget ansvar.

 

Brandchef Dick Svennefelt                 Operativ chef SSRC Håkan Dahlbäck

 

För mer information 

www.lansstyrelsen.se
www.msb.se
 


Platser

Gotland

Kommunerna är Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, Österåker. Storstockholms räddningscentral larmar och leder också räddningsresurser från fem andra räddningstjänster i Uppland, Västmanland, Södermanland och på Gotland.


Kontakt


Björn Westerdahl

Tillförordnad kommunikationschef

bjorn.westerdahl@ssbf.brand.se

08-4548700

070-764 87 84

Räddningscentral Mitt

Pressfrågor pågående insatser

registrator@ssbf.brand.se

08 - 454 83 74