Fotograf/Källa: Lanja Rashid

Elever på Sannaskolan i Göteborg ska strejka för klimatet. Inspirerade av Greta Thunbergs klimatstrejk utanför Riksdagen vill de uppmärksamma klimatfrågan. Nu på fredag den 7 september kl 10.45 börjar strejken som pågår i en timme. De gör det för att pressa politiker att bry sig mer om klimatfrågorna.

Ester Källqvist Lindblad, Sofia Theliander, Kevin Iyombe Ntomba Ekunde, Filippa Rosenhöjd, Louise Mulder Somhorst och Othilia Pantesi är initiativtagare till klimatstrejken och hoppas få med sig hela skolan. 

- Eftersom vi inte får rösta är detta vårt sätt för att göra oss hörda, säger eleverna i en video när Jordens Vänner träffade dem.  De har pratat mycket om klimatförändringarna i skolan, men tycker inte politiker gör tillräckligt.

- Vi tycker att politiker tar upp miljö- och klimatfrågor för lite. Det är vår framtid det handlar om, säger de.

En video med en kort intervju på ungdomarna finns att se fr o m kl 10.45 på Jordens Vänners Facebooksida, https://www.facebook.com/jordensvanner/

Not: Jordens Vänner stöttar ungdomarna och hjälper dem med att få uppmärksamhet för sin sak. Initiativet är dock helt och hållet de ungas.

 

 

 


Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.


Kontakt